Инвестициите в 4G и 5G мрежи ще достигнат 3 млрд. долара през 2020 г.

М

одернизацията на мобилните мрежи по света тече с пълна сила и независимо от забавянето, което пандемията от коронавирус предизвика, операторите ще вложат нови средства в процеса. Сумите са значителни, като за 2020 г. те ще достигнат 3 млрд. долара. До 2023 г. ежегодните инвестиции в 4G и 5G мрежи ще са 5 млрд. долара. Това показват изследванията и прогнозите на консултантската фирма Research and Markets.

Данните не са изненадващи, предвид факта, че през периода 2020-2023 г. операторите по света ще положат основите на новите мрежи от пето поколение или ще развият вече изградените такива. Тези държави и телекоми, които няма да заложат толкова силно на 5G ще продължат разгръщането на своите 4G системи.

  • Инвестиции в 4G и 5G (в млрд. долара)

Стабилен ръст

Инвестициите в последните поколения мобилни мрежи ще се увеличават през тази и следващите три години. За 2020 г. операторите ще вложат 3 млрд. долара. Сумата е внушителна на фона на пандемията от коронавирус, която забави пускането на 5G услуги в десетки държави. Някои заради по-бавното модернизиране, забавяне на доставки, а други – заради отлагането на предоставянето на допълнителни честоти за новото поколение мрежи.

В България например, търговете за 5G лентите се отложиха за 2021 г. Въпреки това, „Виваком“ пусна услуга от пето поколение, като заложи на софтуерна модернизация и използване на наличните честоти и инфраструктура. Компанията, както и останалите два оператора най-вероятно ще разгърнат истински 5G мрежи през следващата година.

Докладът очаква, инвестициите през следващите три години да се увеличават със средногодишно темпо от 13%. Което означава, че до 2023 г. те ще достигнат 5 млрд. долара.

0
%
е средния кумулативен годишен темп на нарастване (CAGR)

По-скъпа модернизация

street-macro-6701-in-enviroment_original

5G ще изисква много повече инвестиции за пълното разгръщане на потенциала на технологията. Причината е, че трябва да се изградят отделни слоеве, които да осигуряват не само основно покритие, но и да предоставят различни възможности. Освен големите базови станции, ще бъдат изградени поддържащи микро и нано клетки, които ще засилват сигнала и ще действат вместо WiFi рутери в закрити помещения.

За автономни коли и автоматизация на производство и индустриални процеси, също ще е необходимо специализирано оборудване. Макар 5G да излиза по-изгодно от настоящите решения, мащабите, с които технологията трябва да се разгърне изискват доста средства.

Затова ръст на инвестициите на телекомите, а впоследствие и на корпорациите в петото поколение мобилни мрежи ще продължи години наред.