Как 5G ще помогне на Европа

Мобилните мрежи от пето поколение вече имат солидна инерция в Европа по отношение на разгръщането им. Покритието се увеличава, както и броят абонати. Въпреки това все още има една голяма неяснота – как бизнесът ще се възползва пълноценно от технологията, която всъщност е насочена именно към него.

5G трябва да отвори вратите за множество бизнес възможности и да направи високоскоростните връзки достъпни за всеки и всичко. Това е слоган, който вече вероятно започва да омръзва на всички, тъй като се повтаря постоянно. А вече се очакват резултати и реални данни от ползите на 5G за бизнеса.

Казусът е още по-важен за Европейския съюз. Технологията е заложена от институциите на ЕС като един от важните катализатори за цифровата икономика на Европа. Същевременно ЕС все още изостава в развитието на 5G спрямо водещите азиатски държави. За да може да развие своя потенциал, 5G ще се нуждае от активни действия.

stck-digital-europe-map
Основните предизвикателства

В рамките на Европа вече има 108 5G мрежи в 34 пазара, съобщава Euronews. Едно от предизвикателствата пред е именно силната фрагментираност. В Китай например има на 1.5 млрд. души, но четири основни оператора. В Европа пък са десетки, с различни местни регулации и нива на развитие.

„Към края на октомври т.г. 20-30 оператора са пуснали комерсиални 5G мрежи и има над 3 млн. 5G базови станции по света. През последните три години, 20-те най-големи оператора в света, от гледна точка на 5G, отчитат увеличение на средния приход от потребител с над 10%“, коментира др. Филип Сонг, главен маркетинг директор на Huawei Carrier Business Group, цитиран от Euronews.

На глобално ниво 5G се развива добре. Погледнато на регионално равнище обаче, ситуацията е по-различна. Основно предизвикателство е бавното разпределение на честотите. Бюрокрацията все още се движи с много различно темпо сред страните-членки.

Второ предизвикателство ще бъде създаването и на „единна“ мрежа, т.е. прословутите 5G коридори. Такива вече има в Китай например. Те са разположени по основни магистрали, за да се гарантира, че пътниците ще имат непрекъсваемо покритие и сигнал през цялото време на пътуването. Това все още не е факт в Европа, като ще е и по-трудно за реализиране, отново заради различните държави. Въпреки това телекомът Orange например запазва оптимистична нагласа, че до 2025 г. ще бъдат постигнати основните цели за постигане на очакваното покритие.

5G базови станции
А ползите за бизнеса?

Добре, 5G се развива и телекомите ще осигурят очакваното покритие на мрежите. За какво могат да бъдат използвани те, освен за очевидното – да бъдат използвани от крайните потребители за интернет достъп.

Вече има някои добри примери, казва Сонг. Сред тях е гръцки оператор, който предлага стрийминг услуга за баскетболни мачове. Тя комбинира и интерактивни елементи, за да даде повече на спортните почитатели и да покаже възможностите на 5G. Услугата е достъпна в самите зали и позволява на зрителите да гледат избрани от тях камери, за да видят детайли от играта по свой вкус. Всичко това става чрез 5G мрежа, която осигурява капацитет за хиляди телефони едновременно.

Други подобни ползи ще се проявят постепенно. За тях обаче 5G и бизнесът трябва да почакат, тъй като не са готови. Например метавселените и виртуалната реалност. Те имат огромен потенциал за множество бизнес възможности и иновации, като фактът, че ще могат да се използват навсякъде, благодарение на 5G мрежите, ще ги направи още по-атрактивни за потребителите. А това означава, че могат да се създадат огромен брой допълнителни възможности за бизнеса в Европа да достига клиентите.

5G ще помага и за безопасността. Сонг казва, че това вече се случва. В Африка например все повече мини използват 5G, за да позволят управление на оборудването от разстояние, което подобрява значително сигурността за хората на терен. 5G ще осигури по-добри скорости и ефикасност за много индустрии, които сами ще намерят начини как да се възползват от тези технологии. Изглежда е най-вече въпрос на желание от тяхна страна да проучат възможностите, които 5G им предлага.