Samsung SmartThings Find достигна 200 милиона свързвания за откриване на загубени устройства

Samsung Electronics Co., Ltd. обяви, че услугата SmartThings Find набира голяма популярност и вече е достигнала над 200 милиона броя мрежови свързвания за откриване, с които потребителите локализират своите загубени устройства. Броят на мрежовите свързвания за намиране съответстват на броя на устройствата, които са били регистрирани към услугата SmartThings Find, за да помагат на потребителите на Samsung Galaxy да намират своите загубени устройства.

„Горди сме и се вълнуваме от бързонарастващата популярност на услугата SmartThings Find. За по-малко от две години, 200 милиона устройства са се свързали към нея, за да улеснят потребителите на Samsung Galaxy в намирането на загубените им устройства – това я нарежда сред най-бързо развиващите се услуги на Samsung”, коментира TM Roh, президент и директор на дивизията „Мобилни потребителско изживяване“ на Samsung Electronics. „Загубването на лично устройство може да бъде стресиращо, но със SmartThings Find бързо и лесно се локализират и намират различни устройства. Това е само пример как една свързана екосистема от устройства създава смислени изживявания за потребителите на Samsung Galaxy в цял свят”.

Като бързо разрастваща се услуга за локализация, SmartThings Find помага на потребителите на Samsung Galaxy бързо да установят местоположението на регистрирани Samsung Galaxy устройства – от смартфони, таблети, часовници и слушалки до лични принадлежности като ключове или портфейли, към които е прикачен Galaxy SmartTag или SmartTag+ устройство.

SmartThings Find използва Bluetooth Low Energy (BLE) и ултра-широколентова (UWB) технология за откриване. Ако устройството е извън обсега на смартфона, други близкостоящи потребители на Samsung Galaxy, които са се регистрирали към услугата SmartThings Find биха могли да помогнат в откриването му. Ако потребителят даде разрешение за достъп на услугата SmartThings Find, тя може да го известява, когато е забравил устройството си.

Основен приоритет на Samsung е да подсигури сигурността на поверителна информация като данните за локация. SmartThings Find криптира данните на потребителите и ги защитава с помощта на високонадеждната платформа за сигурност Samsung Knox. Данните за локацията на устройството се разкриват на трети лица само с разрешението на притежателя на устройството, а данните за идентификация на всяко устройство се сменят на всеки 15 минути и се съхраняват анонимно. SmartThings Find също помага на потребителите да идентифицират непознати SmartTag устройства, които ги следват за определен период.

Повече за услугата SmartThings Find ще намерите на SmartThings Find website.