5G митовете и ползите за местните общности

Телеком-асоциациите в ЕС дават примери за възможностите на 5G и развенчават митовете за вредите.

След като коронавирусът засегна Европа в началото на 2020 г., истерията, предизвикана от разпространяващите се онлайн 5G митове и дезинформация, достигна опасни измерения. Бяха извършени повече от 288 палежи на антени на мобилни мрежи и осъществени няколко случая на насилие срещу телекомуникационни работници в 13 европейски държави, като само за първите три месеца на тази година, подобните случаи са 30.

На фона на тези стряскащи данни, на 21.09.2021 г. ETNO (асоциацията, представляваща големите европейски телекоми) и GSMA (световната асоциация на мобилните оператори) издадоха и представиха на онлайн събитие ново ръководство за 5G, целящо подпомагане на местните общности в Европа. Ръководството показва икономическите и социалните ползи от следващото поколение мобилни технологии. Наред с това то развенчава митовете, свързани с вредите от 5G технологията, включително по отношение на околната среда.

Ръководството включва фактическа информация за 5G, получена от национални и международни здравни власти, както и заключения от най-добрите икономически изследвания. В допълнение, то дава конкретни положителни примери за използването на 5G технологията в девет европейски държави – от прецизното корабостроене в Испания до интелигентните университети в Естония.

Ръководството идва в настоящия момент, тъй като 5G услуги се предлагат вече на пазара в 30 европейски страни от почти 84 оператора. Ръководството е достъпно на 4 езика (EN, FR, IT, ES,) и скоро ще бъде издадено и на някои други европейски езика.

Основните факти, на които се обръща внимание в ръководството са:

– Здравни аспекти – 5G отговаря на международните указания за безопасност.

СЗО ясно заявява: „При условие, че общото излъчване остава под международните препоръки, не се очакват последици за общественото здраве.“

– Икономически и екологични аспекти.

Различни доклади показват, че пълното внедряване на 5G в Европа може да доведе до 2.4 милиона нови работни места до 2025 г. и да генерира годишно 113 млрд. евро в БВП.

5G е проектиран да предава данни с по-голяма енергийна ефективност от 4G. Нещо повече – изследванията показват, че широкото използване на мобилни технологии има потенциала да намали глобалните емисии на CO2 с 20% до 2030 г.

В събитието взе участие и г-жа Анемари Сипкес (ACM, Холандия), която от 2022 г. поема председателството на BEREC (бюрото на европейските регулаторни органи). Заедно с други експерти тя коментира възможностите на 5G, нивата на безопасно излъчване и митовете, свързани с последното поколение мобилни технологии. Анемари Сипкес подчерта, че BEREC се фокусира не само върху въпроси, свързани с разгръщането на 5G, като нива на  покритие или напрегнатост на електромагнитни полета, но и върху по-малко видими аспекти като пренос и изключване от експлоатация на медните кабели. Предстоящият председател на BEREC заяви, че инфраструктурата за свързаност е от жизненоважно значение за реализацията на 5G, а оттам и за разгръщането на свръхвисокоскоростни мрежи, особено в рядко заселени райони.

Понастоящем BEREC подготвя доклад, който разглежда правните изисквания, приложими за мобилни и фиксирани транспортни връзки, действащия регламент и възможностите за използване на различни видове мрежи и услуги за магистрална свързаност в Европа. Докладът ще включва  и становищата, изразени от операторите, относно необходимостта от промяна на действащите правни норми . Обществената консултация, по доклада на BEREC ще започне на 06.10.2021 г., по време на публичния анализ на резултатите от пленарното заседание на Органа.