Създават 5G здравна информационна система в Тайланд

Зад името “Big Data Health Information Platform” се крие един изключително сериозен проект, който стартира своето развитие в Тайланд. Първата стъпка от него е създаването на 5G-базирана интелигентна информационна система, която ще бъде от т.нар. “full-service” поколение и ще осигурява цялата информация, необходима за функциониране на тайландската здравна система. Всичко това става с помощта и заради възможностите на 5G.

За реализацията на тайландския проект работят инженерният факултет на Mahidol University, медицинските и инженерни факултети на Naresuan University, министерството на здравепозването на Тайланд, както и компанията Chanwanich. Създаден под официалното име “Thailand Health Data Space 5G”, проектът се осъществява и под тамошната национална комисия за регулиране на съобщенията.

Защо това е важно

Създателите на проекта твърдят, че интегрирането на цялата медицинска информационна система на страната под една шапка с помощта на 5G ще подобри значително работата в сектора, тъй като болничната информация, диагнозите, последващите данни, информацията на рехабилитация, спешното лечение, както и всички други здравни информационни източници, ще бъде интегрирани в сигурна и бърза система и база данни, благодарение на 5G.

Изпълнителният директор на Chanwanich Танафон Конгбуунма казва, че системата ще позволи на всички сектори, ангажирани в здравната система на Тайланд, систематично и навременно да анализират наличната здравна информация, благодарение на бързата и надеждна 5G- връзка.

В същото време, паралелно с този проект, в Тайланд се реализира и платформата Med Care, чрез която се възлагат големи надежди на телемедицината. Идеята е тя да бъде базирана изцяло на изграждащата се 5G мрежа и да бъде достъпна до жителите на Тайланд през мобилните им телефони.

Високотехнологичната платформа за телемедицина ще предлага четири услуги: 1) приложението Specialist Doctors, което е смартфон-базирано за консултации с лекар; 2) приложението People, което дава възможност да следите личната си здравна информация; 3) приложението Family Doctor Clinic, където здравните специалисти ще могат да се свързват с пациенти и да предоставят данни и информация за състоянието им и 4) приложението Village Health Volunteer, което ще се ползва за наблюдение, превенция и контрол на болестите, здравна рехабилитация и мониторинг на състоянието на пациентите.

Всичко това е част от една по-голяма тенденция за дигитализиране на здравната информация и тя не засяга само пилотни проекти, като този в Тайланд, а на практика може да бъде приложима във всяка страна по света, където има изградена 5G-мрежа.