Как 5G технологията помага при на хората при пандемия

Covid-19 пандемията имаше безспорно сеизмичен ефект върху личния и професионалния ни живот. Не само, че обърна представите ни, накара ни сериозно да се замислим, но и практически остави трайни отражения – от една страна вече работим по друг начин, от друга – преосмисляме житейските си приоритети.

В нито една сфера натискът не беше толкова силен, колкото в здравеопазването. Контролът на инфектираните беше от първостепенно значение и новите технологии се превърнаха във фокус – както за информираност и за събиране на данни, така и за управление на процесите. В нито една друга сфера на беше толкова осезателна необходимостта от бързоскоростна връзка с висок капацитет и високо ниво на сигурност. Подобна инфраструктура позволяваше да се работи ефективно, да продължи процесът на социална интеракция, спазвайки всички правила за социална дистанцираност, както за свръхбърза модернизация на процесите.

Всъщност за здравеопазването и необходимостта да бъде обвързано с новите технологии, се говори малко в т.нар. “нормални времена”. В ежедневният ни живот не се тревожим, че може да се разболеем. Но във време на пандемия технологичната инфраструктура на практика позволи да продължим да живеем нормално — а) да работим дистанционно, б) да ни лекуват дистанционно), в) бързо да се откриват решения на медицински проблеми и г) да се изгради още по-надеждна технологична инфраструктура на базата на 5G.

Така в един момент 5G технологията се оказа буквално на фронтовата линия.

Много приложения, създадени специално за пандемията, бяха от изключителна помощ както на медицинските лица, така и на гражданите, именно заради наличието на сигурно 5G връзка. Това включва от дистанционен преглед до управление на дронове за санитазация на определени зони. Всичко това се случва с помощта на сигурна 5G връзка.

Всъщност роботите и дроновете са изключително важна съставна част в управление на редица процеси, които възникнаха по време на пандемията. Контролирането на един или повече безпилотни дронове е изключително важно за поддържането на определени операции, които иначе биха изложили на риск хората. Дезинфектирането е един от тях. Разбира се, дроновете позволяват и доставка на медицински консумативи на отдалечени или трудно достъпни места.

В същото време, носимите на китката устройства, които позволяват да се следи състоянието на пациента, също имаха изключителен ръст по време на пандемията. И за дроновете, и за носимите устройства, жизненоважна е качествената и постоянна мрежа, каквато се осигурява от 5G-технологията.

Сигурно е, че след време, когато историците поглеждат назад към пандемията и видят как е повлияла на развитието на технологията, ще успеят да идентифицират много други малки и големи стъпки, които са направени в иновативното технологично мислене. Едно е сигурно – 5G-технологията ще отведе медицината до нови открития, които ще трансформират начините, по които обществото се справя с болестите. Важно е, че всичко това се прави с една цел и тя е защита на общественото здраве.