5G телемедицината може коренно да промени здравеопазването във военния сектор

Безспорно телемедицината се разви изключително силно по време на Covid-19 пандемията. Лекарите се сблъскаха с необходимостта да намират нови и креативни начини, за да преглеждат навреме пациентите, спазвайки мерките за безопасност. Когато хората си принудени да стоят у дома си, когато те са на отдалечени места и медицинските екипи не достигат, телемедицината е решението.

Но подобен тип прегледи не са нещо ново, единствено развитието им се ускори, заради пандемията.

Наличието на качествена интернет-връзка, каквато предлага 5G, обаче даде нов тласък на развитие на нов тип медицинска услуга, фокусирана върху военните. В базата Joint Base San Antoniо, въздушните сили на САЩ тестват нови възможности, които могат да се окажат бъдещето на медицината.

“5G носи изцяло нова парадигма и архитектура. Различна от това, което сме виждали преди, дори и от настоящите възможности на 5G,” казва Джоди Литъл, изпълнителен програмен мениджър на 5G NextGen в Съвместна база Сан Антонио, Тексас, по време на дискусия за бъдещето на технологията. “Сега е възможно пренасянето на големи количества данни в двете посоки и да работите с тях в реално време. Може да виртуализирате приложенията и да постигнете изключително ниска латентност. И всичко това при поддръжка на много сензори. Докато, да речем, при 4G биха могли да се поддържат не повече от 100 сензора. Сега вече може да поддържате хиляди.”

Това означава, че лекарите имат възможност да преглеждат и упражняват мониторинг на пациентите както никога досега. Лекарите могат да оперират от разстояние и да достигнат нивото на чувствителност на присъствие в операционната зала, благодарение на наблюдението на многото сензори. “5G обещава значително подобрение в способността на Министерството на отбраната да поддържа спешната необходимост от медицински грижи на момента, независимо къде се е случил инцидент. Това означава, че ще може да бъде оказана грижа на пациента в реално време с необходимата експертиза, което досега беше невъзможно,” допълва Джоди Литъл.