5 начина, по които 5G може да промени света

Пандемията ни изправи пред значителни предизвикателства, свързани с намирането на баланс между икономическото възстановяване и екологичната устойчивост.

За щастие, 5G е проектирана от самото начало като по-енергийно ефективна технология в сравнение с предшествениците си. Тя има потенциала да отключи по-широко управление на околната среда чрез редица перспективни практики. Например, 5G може пряко да подкрепи мерки, които подобряват качеството и управлението на водата, въздуха и почвата, също и да се грижи за други ключови части на околната среда като горите.

Ето само пет начина, по които 5G може да промени света:

1. По-добре управлявана енергетика

Интелигентното управление на електроенергията отдавна е признато за едно от ключовите предимства на интелигентните градове. Например наемодателите на търговски обекти могат да използват 5G за пестене на енергия, когато части от сградите не се обитават. Свързването на устройства, които следят енергийното потребление, позволява на енергийните компании да балансират нуждите на бизнеса/потребителите с производството на възобновяема енергия (вятърна и слънчева). 

По този начин предприятията могат максимално да намалят необходимостта от използване на енергия, произведена с изкопаеми горива, планирайки бъдещ енергиен модел с почти нулеви въглеродни емисии.

2. Намалено автомобилно замърсяване

Макар че някои правителствени планове в чужбина предвиждат електрическите автомобили постепенно да заменят петролните, още сега може да се направи много за намаляване на емисиите. 5G-свързаните автомобили могат да предават данни на своите производители, получени от 5G сензори, за оценка на състоянието на автомобилите – например да определят кога спирачните накладки са износени и трябва да бъдат сменени.  Комбинирането на тези показатели с получени данни за “поведението” на автомобила могат да позволят на софтуерни корекции да оптимизират представянето на автомобила и горивната му ефективност.

Volvo connected car

В бъдеще сензорите ще взаимодействат чрез 5G със сензори в други автомобили и инфраструктурни обекти. Известна като комуникация Cv2x (cellular vehicle-to-everything), тази технология ще помогне да се проправи път за напълно автономни автомобили. Дори и сега 5G данни, прихванати от мрежата на T-Mobile, могат да подчертаят зоните на бавно движещ се трафик в реално време, което позволява на свързания автомобил да предложи най-добрия маршрут, да продължи да се движи и да пести гориво, намалявайки емисиите в процеса.

3. Съхраняване на ресурсите

По данни на Агенцията за опазване на околната среда домакинските течове в САЩ разхищават около 900 милиарда галона вода всяка година, което се равнява на годишното потребление на близо 11 милиона жилища. Интелигентните сензори за вода, използващи 5G-поддържащ IoT (Интернет на нещата*), могат да откриват не само течове, но и замърсяване на водата. Мащабът на 5G означава, че могат да се разгърнат по-големи и по-чувствителни сензорни мрежи, които да пестят и оптимизират използването на вода за предприятията и обществените организации.  В по-широк мащаб сензорите могат да оптимизират използването на вода в селското стопанство, както и употребата на торове и пестициди, като комбинират метеорологичните данни с данни за състоянието на почвата и културите, за да помогнат на земеделските стопани да разполагат по-добре с ресурсите, да работят по-ефективно и да намалят въздействието си върху околната среда.

4. Спешна и хуманитарна помощ

5G IoT (Интернет на нещата*) позволява на сензорите в райони, уязвими от наводнения или горски пожари, да предават данни за ранно предупреждение, което потенциално спасява животи и защитава собствеността и околната среда. Данните от видеоанализа, които се разпространяват в 5G мрежите, показват нивата на топлина и химическия състав на горещите газове, като предоставят жизненоважна информация на пожарникарите. 

При природни бедствия или в конфликтни райони по света, може бързо да се инсталира допълнителна 5G свързаност за спешни комуникации с помощта на дронове, като така се възстановява връзката между гражданите и помощните екипи, както и се дава възможност за по-ефективно разгръщане на хуманитарната помощ.

firefighters
5. Защита на природните хабитати.

В допълнение към опазването на горите и местната дива природа от пожари, IoT сензорите могат също да следят здравето на дърветата, като предупреждават за опасности, свързани със замърсяване, болести или липса на вода. Ранният пилотен проект за този вид приложение се провежда в емблематичната гора Шерууд в Англия, където 5G допринася за опазването на горите, като същевременно обогатява преживяването на посетителите.

Междувременно свързаните с 5G монитори за качеството на водата в реките и потоците не само помагат за осигуряване на по-безопасна питейна вода за общността, но и за опазване на водните организми, като предупреждават властите за изтичания, съдържащи нездравословни нива на нитрати. 

Отвъд автомобилната и транспортната индустрия, в национален мащаб 5G полага основите за бизнеса да изгради технологията на бъдещето. От по-ефективни полеви операции до по-интелигентни градове, вижте как може да изглежда бъдещето на 5G, като разгледате различните секции в нашия уебсайт.

* Интернет на нещата – милиарди физически устройства по света, които вече са свързани с интернет и събират и споделят данни.