Развитието на 5G продължава с нови технологии и възможности

Телекомите по света в момента влагат много средства и усилия, за да инсталират и популяризират мобилните мрежи от пето поколение (5G). Изграждането на инфраструктурата обаче не означава, че развитието на 5G приключва. Напротив технологията на новото поколение мрежи предоставя много повече възможности, чийто потенциал тепърва ще се реализира.

Производителите на оборудване вече работят активно по развитието на новите технологични функции на 5G. Очаквано, част от тях бяха представени по време на Световния мобилен конгрес в Барселона. Те показват, че 5G ще има доста какво да предложи за всякакви бизнес цели.

Първи стъпки във важна ниша

Ericsson, Samsung и Deutsche Telekom например обявиха, че са провели успешно първия тест на 5G E2E (end-to-end) мрежов срез. За целта в лабораторията на Deutsche Telekom в Бон е използван 5G модел на Samsung Galaxy S21 заедно с VR устройство. Той е свързан през оборудването на Ericsson, включващо 5G Cloud Core, автоматизация, срезова оркестрация и 5G SA инфраструктура.

Всичко това е използвано за демонстрация на мрежов срез, който е оптимизиран за стрийминг на видеоигри във виртуална реалност. Самият метод може да се използва за създаването на резервиран капацитет за всякакви цели. А това може да бъде една много важна ниша за телекомите, чрез която да предлагат персонализирани мрежови услуги за компаниите. Например клиент да използва част от мрежата за изолирана комуникация или да я използва за видеонаблюдението си и др.

Network Slicing
Source: Nokia

Именно мрежовите срезове са представяни като едни от най-важните функции на 5G мрежите. Чрез тях телекомите ще могат да се нагаждат към желанията на корпоративните си клиенти, които от своя страна ще имат досег с най-модерното поколение технологии, които в противен случай би било твърде скъпо за тях.

Особено при този тест е, че реално са използвани два независими Е2Е среза в една мрежа. Единият е стандартният за широколентова мобилна интернет връзка. Вторият е оптимизиран за нуждите на клауд VR гейминг с ниска латентност. Срезовете са изолирани едни от друг, като оптимизираният за гейминг услугите е осигурявал обещания капацитет и качество на обслужването дори при високо натоварване на стандартния срез.

Тестът на компаниите е демонстрирал и друга важна функция – възможност устройството да пренасочва различни приложения и услуги към специфични срезове. Така всяка услуга ще може да използва конфигурирания за нея срез, без да си пречи с останалите и ще се оползотворява повече от възможностите на 5G мрежата.

Индустрия 4.0

Qualcomm също обяви доста новости в 5G сферата. Една от основните цели е Индустрия 4.0 и повишаването на нейната ефикасност. За целта са разработени различни функции, които да позволят на 5G мрежите да предложат синхронизация до микросекунда, по-висока прецизност при позиционирането на закрито с точност до сантиметър, повишаване на ефикасността на комуникацията между устройства в IoT среда.

Smart Car

Своеобразна част от Индустрия 4.0 ще са и умните автомобили. Qualcomm разработва цяла платформа за тях – 5G V2X. Това ще позволи на автомобилите да се свързват посредством 5G с всякакви други умни устройства, сензори, светофари, превозни средства и т.н. Така автомобилите стават част от мрежа, чрез която заедно с високоскоростния обмен на данни и ниското времезакъснение, може да позволи изграждането на умни и динамични системи за управление на трафика, за ранно предупреждение при инциденти и др.

Компанията е обърнала внимание и на енергийната ефективност на 5G мрежите. Тя разработва нови технологии за увеличаване на модулационната ефикасност, което запазва производителността на високо ниво, но значително намалява консумацията на енергия. Това ще е от особена важност, както за околната среда, така и за телекомите, които ще оптимизират текущите разходи, което ще е от предимство както за тях, така и за клиентите, които ще могат да се възползват от по-добри цени на услугите.