5(G) възможности за бизнеса: Mалките клетки

Макар че напоследък се говори много за ползите от 5G за потребителския пазар след обещаните изключително бързи скорости, истинската сила на 5G ще се реализира в бизнес сферата. В сравнение с технологията 4G/LTE, 5G обещава до 100 пъти по-високи скорости и ултраниско времезакъснение до една милисекунда. За повечето потребители, използващи мобилните си устройства за видео стрийминг, видеоконференции или игри, 4G/LTE вероятно вече е достатъчно бърза.

Като погледнем индустриалните приложенията на Индустрия 4.0, скоростта и ниското времезакъснение на 5G са от съществено значение. Индустрия 4.0 е терминът, описващ четвъртата индустриална революция, която се фокусира върху свързването на милиарди устройства. Основните характеристики на 5G, които правят възможни тези безжични връзки, включват enhanced Mobile Broadband (eMBB), Ultra-Reliable Low Latency Communications (URLLC) and massive Machine Type Communications (mMTC), за които можете да прочетете тук. В индустриални условия тези способности на 5G ще поддържат изискванията за капацитет на услуги като автономно-управляеми превозни средства, видеонаблюдение, роботизирани фабрики и други – като същевременно подобряват безопасността и ефективността на работниците. 

5G мрежите, изградени за потребителски услуги, са внедрени предимно чрез клетъчни кули за обществени мрежи, работещи в mmWave или sub-6 GHz спектър.  За разлика от тях, предприятията и промишлените сектори като производството, минното дело, логистиката, транспортът и здравеопазването ще използват малки 5G клетки за своите частни мрежи.

Накратко, малките клетки използват безжични предавателни системи с ниска мощност и малък обхват, които покриват малки географски райони или малки вътрешни и външни пространства. Тези малки приемо-предавателни устройства могат да се монтират на улични стълбове или лампи за употреба на открито, или на стени за употреба на закрито.

5G small cells

Според проучване на Rethink RAN Research до 2027 г. ще бъдат разгърнати 1.56 милиона частни 5G малки клетки, което е огромен ръст в сравнение с 1945 5G малки клетки през 2020 г.

Представяме ви 5 ключови предимства на малките 5G клетки за частните мрежи:

1. Капацитет

Малките 5G клетки, с вградени eMBB и mMTC способности, могат да свързват голям брой устройства в една частна мрежа, което отговаря на капацитетните изискванията за безжична свързаност. Ако даден индустриален обект или кампус се нуждае от по-голям капацитет, поради по-високо потребление в мрежата, лесно могат да се добавят допълнителни малки клетки за 5G.

2. Покритие

Компаниите могат да определят точно къде е необходимо покритие и да разположат малките клетки стратегически, за да осигурят пълен обхват за обекта – подобно на начина, по който днес се разполагат Wi-Fi рутерите в офисните сгради. Това също осигурява гъвкавост за лесно разширяване на покритието, за да се отговори на променящите се изисквания.

3. Мобилност

За разлика от Wi-Fi рутерите, малките 5G клетки са изградени на базата на мобилната технология на 3GPP, което гарантира безпроблемно прехвърляне на данни между малките клетки без загуба на свързаност.

4. Сигурност

С частна мрежа използваща малки клетки за 5G, предприятията могат да съхраняват всички данни локално (в собствени помещения), вместо да ги изпращат през публична мрежа или облак.

5. Спектър

Малките клетки за 5G могат да бъдат разположени в лицензиран, споделен, нелицензиран или локално лицензиран спектър, което предоставя на предприятията разнообразни възможности за разгръщане на тяхната частна мрежа. Те могат да изберат да си партнират с мобилен оператор, за да разположат частна мрежа в лицензиран спектър. Като алтернатива те могат да се възползват от инициативите за споделен спектър, като например CBRS в САЩ. Освен това няколко държави, като Германия и Великобритания, са предвидили специален местно лицензиран спектър за ексклузивно ползване само от бизнес и индустриалния сектор. 

Съществуват неограничени възможности за предприятията, които използват малки клетки 5G за своята частна мрежа. Те могат да си осигурят покритие и капацитет където е най-необходимо; могат да запазят всички свои данни сигурни, локални и лесно достъпни; и могат да внедрят технологии за автоматизация, които повишават ефективността на бизнеса.