Зелена енергия: Цифрови решения за устойчиво бъдеще

Филип Ган, президент на Huawei CEE & Nordic Region:

Цифровите технологии като облак, големи данни, AI и IoT ускоряват цифровата трансформация във всички индустрии. Всички общества бързо навлизат в дигиталната ера. Ние сме на ръба на Индустрия 4.0. Бъдещият дигитален свят ще се нуждае от повече електрическа енергия от всякога. Но също така енергийната индустрия ще бъде трансформирана от цифровите технологии. В дългосрочен план търсенето на енергия ще продължи да нараства, заедно с икономическия растеж и скоковете на населението. Затова трябва да се запитаме: Как можем да използваме нови технологии за подобряване на енергийната ефективност, намаляване на въглеродните емисии и постигане на въглеродна неутралност?

Европейската Зелена сделка дава дългосрочни стратегии за справяне с екологичните предизвикателства. Тя ясно показва амбициите на ЕС да се справи с изменението на климата и да постигне въглероден неутралитет до 2050 г. Ключът е да се гарантира, че цифровите решения ще подкрепят изцяло всички индустрии, включително енергийния сектор. Енергията е основата на цифровата инфраструктура. За да постигнем въглероден неутралитет, трябва да ускорим нашия преход към диверсифицирана, чиста и нисковъглеродна енергия. Енергийният сектор трябва да възприеме дигиталната трансформация, за да подкрепи интелигентния свят.

Европа поема водещата роля в действията за намаляване на изменението на климата. Huawei има честта да бъде партньор на ЕС за Зелената седмица тази година. Като водещ доставчик на ИКТ инфраструктура и интелигентни устройства, Huawei се ангажира да предоставя „Технологии за по-добра планета“. В рамките на тази мисия ние непрекъснато инвестираме в четирите области: намаляване на въглеродните емисии, насърчаване на възобновяемата енергия, практикуване на кръгова икономика и защита на природата с технологии.

Green 5G

Huawei се фокусира върху интегрирането на силовата електроника и цифровите технологии. Ние „управляваме ватове с битове“, така че фотоволтаичните централи да произвеждат повече ватове, електрическите автомобили да достигат повече пробег на ват, безжичните базови станции да носят повече битове на ват, а центровете за данни да поддържат повече изчислителна мощност на ват.

До края на 2020 г. Huawei е обслужила повече от 200 компании за възобновяема енергия по целия свят. Помогнали сме им да генерират над 300 милиарда кВтч възобновяема енергия, които намаляват емисиите на въглерод с 180 милиона тона, еквивалентно на засаждането на 240 милиона дървета. Центровете за данни и енергийните решения на Huawei са помогнали на клиентите да спестят над 9 милиарда кВтч, което намалява въглеродните емисии с 5,6 милиона тона, еквивалентно на засаждането на 7,7 милиона дървета.

Надяваме се, че иновациите могат да стимулират цифровизацията в индустрията, да генерират повече възобновяема енергия и да намалят консумацията на енергия за постигане на въглероден неутралитет. Навлизаме в интелигентна ера. Всеки ват генерирана енергия от възобновяеми източници, всяка единица спестена електроенергия трябва да бъдат постигнати чрез технологични иновации. Huawei продължава да прави иновации в цифровите енергийни технологии и подкрепя ЕС за постигане на целта за въглероден неутралитет.

Заедно можем да изградим Зелена Европа.