Oгромните икономически ползи на милиметровите вълни за 5G (5G mmWave)

В доклада, озаглавен “Разходи и ползи от разгръщането на 5G 26GHz в Европа”, се подчертава как високочестотните 5G милиметрови вълни (5G mmWave), могат да работят заедно с средночестотните 5G внедрявания (1 до 6 GHz, наречени sub-6 GHz), за да отговорят най-ефективно на работните, индустриалните и развлекателните нужди, допринасяйки огромни икономически ползи за Европа.

Милиметровите вълни използват високочестотни ленти в диапазона от 24 GHz до 100 GHz за осигуряване на значително по-високи скорости и по-голям капацитет. Употребяват се за много услуги в съвременния свят, като дистанционно наблюдение, автомобилни радари, военни приложения и телекомуникации.

Eто как Qualcomm лесно обясняват революционните милиметрови вълни:

В доклада се изчислява, че всички приложения използващи 5G mmWave ще имат:

Общи икономически ползи от над €140 млрд. до 2040 г. при разходи от само 20 млрд. евро за тридесет европейски пазара

Уасим Чурбаджи, вицепрезидент по правителствените въпроси в Qualcomm, казва: “От доклада става ясно, че разгръщането на 5G mmWave заедно с внедряването на sub-6 Ghz (средночестотно) 5G ще донесе значително положително икономическо въздействие на Европа. Ясно е обаче, че предстои още много работа, за да догоним други региони по света, които виждат ползите от комерсиализирането на 5G mmWave услуги.”

Улф Пехрсон, вицепрезидент и ръководител на отдел “Правителствата и индустриални отношения” в Ericsson, казва: “С близо 90 действащи 5G мрежи на Ericsson на пет континента нашият опит показва, че водещите пазари предлагат наличност на 5G спектър във всички честотни диапазони – ниски, средни и високи.

5G mmWave
Източник: Qualcomm

Той добавя: “Европа наистина е хармонизирала спектъра в трите диапазона и ние призоваваме държавите да пуснат спектъра, за да се ускори развитието на пазара. По-специално, милиметровите вълни са ключови за осигуряване на много висок капацитет в гъсто населени райони и за широк набор от индустриални употреби. Нейното разгръщане, на базата на съществуващите разширени мобилни широколентови мрежи (eMBB), е от ключово значение за възстановяването на икономиката след COVID-19. Това проучване показва колко е важно европейските регулаторни органи да завършат лицензирането на 5G във всички честотни ленти, определени на европейско ниво.”