Вредна ли е 5G технологията според науката

Мобилните мрежи от пето поколение (5G) вече са сред нас и тепърва ще имат все по-голяма роля в ежедневието на хората по целия свят. Навлизането им е посрещнато и с очакван скептицизъм, който на моменти прелива в критики за здравните рискове на 5G.

Затова през 2019 г. евродепутатите Иво Христов и Мишел Риваси поръчаха изготвянето на първото всеобхватно изследване за въздействието на 5G мрежите върху човешкото здраве и околната среда. Изследванията са направени от института „Рамацини“ в Италия и университета в Гент в Белгия. Това всъщност са анализи и оценка на досегашните множество проучвания в областта и те целят да адресират грешката на ЕС и много държави, които започнаха да въвеждат 5G мрежите без да дадат достатъчно адекватна информация на гражданите. Именно заради това се получи ситуация, в която хората се притесняват от слуховете и дезинформацията и не откриват разумна информация.

Какви са проучванията

5G е еволюция на съществуващите мобилни мрежи, а не изцяло нова технология. Вече многократно е казвано, че тя отговаря на всички изисквания, включително и в държави като България, където стандартите в тази сфера са по-строги от заложените от Европейския съюз.

Анализите са разделени на две групи. Първата обхваща честотите от 450 до 6000MHz – те се използват и в момента от съществуващите мобилни мрежи от по-стари поколения. За тях има много анализи и проучвания. Втората група е от 24 до 100GHz – използвани са за радарни системи и други цели, но не и за мобилни комуникации. За тях няма много проучвания, особено за влиянието им върху животни.

antenna

Очаквано, има известен здравен риск, но не и нови опасности. Проучванията на първата група показват, че анализите в периода 2011 г. – 2020 г. откриват само ограничени доказателства за канцерогенност на радиочестотната радиация, но не са достатъчно силни за установяване на пряка връзка. Има и ограничени доказателства за неблагоприятен ефект върху репродуктивните способности на хората.

При втората група липсват данни за ефекти върху хората и животните, които да позволят оценка. д-р Фиорела Белподжи, Институт „Рамацини“, Болоня заключва изложението си с цитат на едно от съображенията на Бийдфорд Хил (1965):

“Всяка научна работа е незавършена – независимо дали е наблюдения, или са експерименти. Всяка научна дейност е податлива на сътресения или модификации с напредъка на знанието. Това не ни дава свободата да игнорираме знанието, което вече имаме или да отлагаме действията, които изглежда се изискват в даден момент.“

Сходни са и откритията на университета на Гент. Излагането на радиочестоти и електромагнитно поле има слаби или несъществуващи последици върху клетъчната генотоксичност. Основният проблем според анализите на двете институции е при животните.

Какво казват резултатите

Докато влиянието на мобилните мрежи върху хората е основният фокус на проучванията, често е пренебрегнато отражението на радиочестотите върху животните. Различните видове и организми съответно имат и различна реакция спрямо излагането на микровълни.

В представените данни липсват някои важни подробности като разстояние от източника и време на излагане на микровълните. Няколкократно е уточнено обаче, че с увеличаването на дистанцията рискът спада драстично. Хората смятат, че антените и базовите станции са най-големият риск за тяхното здраве, но всъщност това не е така.

Здравният риск от антените е висок, когато човек е в непосредствена близост до тях (в рамките на сантиметри). Хората обаче са на десетки и стотици метри далеч от тях и рискът е минимален. Всъщност, проблем може да са самите мобилни устройства, когато са в непосредствена близост до тях за дълго време. Липсват обаче данни за продължителността и минималното разстояние, които са рискови или безопасни.

5G speedtest

Тъй като животните не използват мобилни устройства, най-големият риск за тях са базовите станции. Цитирано е проучване, което показва влиянието на 24GHz антена върху пчела. При практически нулева дистанция между тях погълнатата от пчелата мощност е 10 на минус първа степен W/W. При разстояние от 0,02 метра стойността пада до 10 на минус втора степен, а при дистанция 0,1 метра е 10 на минус четвърта степен и продължава да спада все повече с продължаващото се увеличаване на дистанцията.

Това означава, че риск има най-вече за птици и насекоми, които застават в непосредствена близост до базовите станции. Проблем може да се окаже тенденцията за скриване на антените в изкуствени дървета, които да привличат тези животни и съответно ги излагат на неочакван риск.

Последствията

Анализите отбелязват, че с годините мобилните устройства стават все по-безопасни за хората. Все още липсват достатъчно данни за високите честоти и за влиянието им върху животните.

Учените препоръчват няколко стъпки. Първо да се продължи развитието на нови мобилни технологии, които да спомогнат за намаляването на излагането на микровълните. Също така да се ревизират лимитите за излагане на хората и околната среда от базовите станции, както и да се запазят фиксираните връзки на местата, където са налични като домакинства, офис сгради и т.н. Учените предлагат и продължаване на проучванията за дългосрочното влияние на 5G и мобилните технологии, както и създаването на адекватни информационни кампании.

При наличните досега данни може да се каже, че няма изненади. Здравният риск от микровълните е добре известен, като той се проявява най-вече при продължително излагане на къси разстояния от източниците. Дори малкото увеличаване на дистанцията от източника осезаемо намалява риска. Основният проблем е липсата на адекватна информационна кампания, която да обясни на хората тези детайли и да им даде лесни съвети за максимално намаляване на риска. Например използването на хендсфри с жица при воденето на редовни и продължителни разговори и др.