Предизвикателствата пред 5G в закрити пространства

Първата асоциация с думите „мобилна мрежа“ обикновено са широките пространства и наличието на връзка навсякъде. Хората са свикнали да приемат за даденост отличното покритие навсякъде в градовете, включително в големите зали, а понякога дори и под земята. Осигуряването на услугата в закрити пространства обаче е специфично предизвикателство, особено когато става дума за мобилните мрежи от пето поколение (5G).

Макар да обръщаме внимание на мобилното покритие едва, когато сме извън града, голямата част от хората използват смартфоните си предимно на закрито. Осигуряването на качествена 5G връзка на закрито обаче може да е известно предизвикателство. Нека да видим защо и какви са някои от решенията.

Специфични разлики

Макар 5G и LTE да имат доста сходства, една от версиите на петото поколение – mmWave ще има трудности с преминаването през голям брой стени. Според анализ на Corning около 80% от целия мобилен трафик всъщност се реализира на закрито. Това означава, че телекомите трябва да обърнат специално внимание как 5G ще достига до потребителите в офис сгради, конферентни зали, заводи и други закрити помещения.

Големите закрити пространства, например стадионите и спортните зали, са лесно предизвикателство. За тях има готови буустер решения, които да осигурят както нужното покритие, така и капацитет за всички потребители. За обикновените жилищни райони също не би трябвало да има особени проблеми.

Предизвикателствата обаче ще дойдат при големите, масивни сгради, халета с вътрешни помещения, заводи и т.н. Corning изчислява, че само 10% от сградите по света имат нужната инфраструктура, за да приемат 5G без проблеми. А анализ на NCS (NetworkCablingServices) също отбелязва, че ще е нужно допълнителни развитие на вътрешната мрежова инфраструктура.

Причината за всичко това е, че 5G mmWave (версията на 5G с максимум скорости и възможно най-ниска латентност) използва по-къси вълни спрямо 4G например. Това им позволява да пренасят голямо количество данни с минимално времезакъснение, но имат и по-малък обсег. Освен това се влияят по-лесно от обектите по пътя си. Дори гъста растителност може да влоши сигнала значително. Логично, дебелите стени на сградите също ще са значителна пречка.

Какви са решенията

Едно от очевидните, което избират повечето телекоми, е просто да не използват mmWave версията на 5G масово. Вместо това те се насочват към Sub-6GHz версията на 5G, която предлага малко по-ниски максимални скорости, но пък много по-голям обсег на базовите станции. Тази версия на 5G реално ще е предостатъчна за средностатистическия потребител. Тя пак осигурява по-високи скорости от 4G LTE и капацитет за повече паралелни връзки. Ще е добро решение за осигуряването на 5G услуга на максимално големи площи.

5G mmWave ще изисква по-специфичен подход и затова вероятно ще бъде прилаган най-вече за изграждането на частни мрежи или конкретни проекти. Например за осигуряване на максимум скорост и ниско времезакъснение в спортна зала, в болница или завод.

За тази цел ще са нужни повече усилия. Трябва да се определят стратегически места за поставянето на повече малки антени, които да са за mmWave. Така на първо време тази версия на 5G ще е достъпна предимно на локални места. С времето, при достатъчно интерес и потребление, може би антените ще станат толкова много, че покритието на mmWave ще се увеличи по естествен път.

Заради различната специфика и особености на всяка сграда, район и проект обаче, изграждането на mmWave мрежа може да е трудно и скъпо начинание. Със сигурност и индустрията постепенно ще изработи по-добри и достъпни решения, които да помогнат.

Анализаторите от Rethink Research очакват едно от решенията да бъде споделяне на разходите за изграждане на mmWave в частни сгради със собствениците им. Ericsson смята, че има и други възможности, Компанията отбелязва, че около две трети от потенциалните бизнес предложения все още не са монетизирани от телекомите.

Внимателно планиране

Huawei казва, че вътрешните и външни 5G мрежи трябва да бъдат изграждани паралелно. Това е важно и за самото приемане на 5G мрежите от потребителите. По този начин първите клиенти ще имат по-добро преживяване и ще са склонни да препоръчват 5G на останалите. Компанията също изчислява, че повечето мобилен трафик се генерира на закрито, но с известна разлика спрямо по-горното проучване – 70%.

Huawei отбелязва, че доста телекоми по света вече са осъзнали това и изграждат мрежите паралелно. В Близкия Изток например активно се инсталират 5G клетки в молове, концертни и спортни зали още от самото начало. Според компанията това е важно не само за потребителите, но и за самите телекоми. Така още от самото начало те си създават повече бизнес възможности и могат да предлагат услуги в постоянно даваните за пример за ползите от 5G сфери – автоматизация на заводи, медицински интервенции от дистанция, виртуална и добавена реалност и др.

Именно внимателното планиране и подход към изграждането на мобилните мрежи от пето поколение ще помогне на телекомите да оптимизират разходите си и да предложат услугата на възможно най-много места. А производителите на оборудване вече активно работят по различни решения, включително малки антени, които да използват част от наличното оборудване и така да спестят средства и да улеснят ъпгрейда на мрежите на закрито.

Малките мрежови устройства ще позволят на фирмите да добавят високоскоростна 5G връзка към всяко закрито пространство. От асоциацията Small Cell Forum прогнозират, че това ще е значителна бизнес ниша, която ще създаде огромен набор от сценарии, различни устройства и архитектури, които да се прилагат за всяка бизнес цел.