Deloitte: За да се развенчаят 5G митовете е необходима постоянна работа

5G не е вредно за вашето здраве, митовете за радиация трябва да бъдат разсеяни. Най-общо това е основната част от заключенията на доклада “TMT Predictions 2021”, който всяка година се публикува от Deloitte.

Авторите припомнят, че притесненията за здравните рискове около мрежите от ново поколение 5G, често се разпространяват в общественото пространство, но няма нито една фактологическа обосновка за тяхната достоверност. Необходимо е непрекъснато, убедително и целенасочено да бъде публикувана вярната информация, че 5G не крие рискове за здравето, казват учените, участвали в изготвянето на доклада.

Докладът на Deloitte за 2021 година гласи: “Тъй като 5G става все по-широко разпространена технология, има хора, които бият тревога за предполагаемите опасности за здравето. Изказани са две основни опасения, и двете свързани с радиацията. Най-често срещаното схващане е, че 5G причинява рак. Вторият страх е, че 5G-излъчената радиация отслабва имунната система, позволявайки на COVID-19 да се разпространи.”

Тук, в специализирания сайт 5GBG.bg неведнъж сме говорили за това. В скорошно интервю, големият български учен Теодосий Теодосиев казва: “Когато една антена излъчва, интензивността намалява с квадрата на разстоянието. Значи на 100 пъти по-голямо разстояние, 10 000 пъти по-малка интензивност има. Това работи като микровълнова фурна. Трябва да усетиш. Аки си вкараш ръката в микровълновата фурна, започваш да усещаш нагорещяване. Щом не усещаш нагорещяване, значи няма проблем. Ако от температурата се получава рак, значи африканците до един трябваше да са болни от рак. Категорично това не може да има нищо общо с рака.”

Според авторите на доклада на Deloitte и двата слуха, свързани с евентуални здравни последствия от излъчването на 5G мрежите, са “твърде преувеличение.” Авторите допълват: “Предвиждаме, че е много малко вероятно излъчването от 5G мобилни мрежи и 5G телефони да повлияе на здравето на всеки отделен индивид, било то 5G потребител, потребител на всяко друго поколение мобилни телефони или всяко лице в близост до мобилна мрежа, който не използва мобилно устройство. Няма никаква връзка между нарастването на инфекциите с COVID-19 и наличието на 5G мрежи.

Като потенциална опасност е отчетена възможността хората да се подвеждат по неверна информация. В доклада е записано: “За съжаление, въпреки всички обширни научни доказателства, които доказват, че технологиите за мобилни телефони нямат неблагоприятно въздействие върху здравето – не само за 5G, но и за по-ранните поколения, ние също така прогнозираме, че между 10 и 20 процента от възрастните, при това в развити икономики, погрешно ще продължат да приравняват 5G с възможната вреда за тяхното здраве.”

Радиация ≠ радиоактивност

Една от основните причини, които довеждат до тази дезинформация е категоричното объркване в терминологията. “Обикновено се приема, че радиацията включва радиоактивност, но това не е непременно така. Объркването възниква, защото понятията са обвързани, а объркването между двете продължава да присъства след пускането на ядрените бомби над Хирошима и Нагасаки през 1945 година. В резултат на тези събития, както и инциденти в няколко ядрени централи, понятието “радиация” често погрешно се асоциира с масово унищожаване. По подобен начин “радиацията”, а всъщност “радиоактивността”, също се свързва с рака, расилвайки конотацията на думата за смъртна опасност.

Как радиочестотните полета се отразяват на здравето

През последните години са проведени широки проучвания за това как радиочестотните полета, включително тези, генерирани от мобилни телефони, могат да се отразят на здравето. Изучени са разнообразни влияния както в лабораторни условия, така и в естествена среда.

При нива на експозиция под нормите за безопасност не са отчетени негативни влияния върху човешкото здраве. Направените досега изследвания не са установили, че излагането на радиочестотни полета, при нива под нормите за безопасност, могат да причинят симптоми като главоболие и замаяност. Няма установена ясна връзка между симптомите на главоболие и умора и свръхнискочестотните полета.

През август 2019 СЗО заяви, че ”Към момента, няма потвърдени нежелани странични ефекти от ниско ниво, дълготрайна експозиция на радиочестоти или честотни полета, но учените продължават активната си изследователска работа в тази посока.”

Днес милиарди хора получават телевизионно и радио съдържание чрез мрежа от предаватели, които се свързват с приемници в домове, офиси и превозни средства по целия свят. Въпреки, че делът на видео съдържание, казват от Deloitte, което е доставяне при поискване, непрекъснато нараства през последното десетилетие, по-голямата част от часовете видео, консумирани в световен мащаб, все още е вероятно да бъдат предадени безжично през националните мрежи на преносните кули.

Всички поколения технологии за мобилни телефони, включително 5G, възприемат един и същи познат подход. Мобилната мрежа се състои от национална мрежа от места, където са разположени клетките. Тези места разполагат с предаватели, които генерират радиовълни, които се приемат от антената на мобилния телефон.

Радиовълните, генерирани от мобилни мрежи, телевизионни станции и радиостанции, са безвредни. В много широкия спектър, електромагнитният спектър, в който съществува радиация, радиовълните падат върху нискочестотния край с много ниска енергия. Такова лъчение понякога се нарича нейонизиращо лъчение. Това контрастира с радиацията като рентгенови лъчи, гама лъчи и някои видове ултравиолетова светлина, които попадат във високочестотния, високоенергиен край. Тези видове радиация се наричат йонизиращи лъчения, наречени така, защото притежават достатъчно енергия, за да увредят ДНК чрез премахване на електрони от атомите, което потенциално би довело до рак.

Разбира се, нейонизиращото лъчение не винаги е напълно безвредно. Най-често срещаната форма на нейонизиращо лъчение е видимата светлина, която има по-високо енергийно ниво от радиовълните. Прекомерното насищане с видима светлина или дори радиовълни, може да предизвика затопляне, а в краен случай да причини изгаряния и увреждане на телесната тъкан. В същото време, мощността на радиочестотното излъчване, генерирано от мобилни мрежи, се контролира строго и практически не представлява риск за потребителите.

В доклада на Deloitte се посочва, че през 2021 година потребителите, които са загрижени за въздействието на мобилните мрежи върху здравето, трябва да бъдат спокойни, тъй като в редица отношения 5G има дори по-ниски потенциални въздействия от по-ранните поколения мобилни мрежи.

5G е използван така, че да използва по-малко енергия от предишните поколения за намаляване на оперативните разходи, в резултат на което и излъчва по-малко енергия. Това се постига чрез новата и усъвършенствана архитектура, използвана в 5G стандарта. Тази възможност не е налична за 4G мрежи, които предават контролни сигнали, дори когато няма потребители в обхвата.

Практически е невъзможно да убедите всички, че 5G е безопасно. Вероятно винаги ще има определени хора – не повече от 1 процент от населението, които винаги ще вярват и ще бъдат убедени, че безжичните технологии са вредни, че тяхното внедряване е умишлено и че целта е да се навреди. За съжаление, социалните медии често предоставят механизма за процъфтяване и разпространение на конспиративните теории. За да бъде ефективно ограничаването на тези страхове, то трябва да бъде наистина убедително, последователно и всеобхватно, завършват авторите на доклада на Deloitte.