Пет важни предизвикателства пред 5G мрежите

Мобилните мрежи от пето поколение (5G) не са просто по-бърза версия на 4G LTE. Те имат някои съществени разлики, които ги правят по-бързи, по-гъвкави, готови за бъдещето и за големите натоварвания на умните градове и милиардите сензори от Интернета на нещата. Както с всяка нова технология, 5G мрежите имат и своите предизвикателства, които телекомите трябва да решат, за да разгърнат пълния си потенциал.

Това са задачи за самите телекоми, които не са насочени към крайните потребители и запознаването им с технологията. Нека да ги разгледаме.

Гъвкавост и бързина

Осигуряването на нужния спектър за 5G мрежите се оказа трудна и скъпа задача в доста държави. Все пак напредък има и на много места вече тече активно изграждане на новата инфраструктура. Тя обаче е по-сложна и изисква гъвкав подход. Телекомите трябва да са готови бързо да реагират на постоянно променящите се нужди на клиентите, особено когато 5G започне да се използва все по-активно и от корпорации, умни устройства и сензори.

5G идва и с нови реалности и възможности като подобрена автоматизация и повече функции, например мрежовите срезове. Това значи повече възможности за телекомите да предлагат атрактивни услуги за всеки клиент. Също така обаче изисква и промяна на подхода към мрежите като цяло – не е важно просто да бъдат изградени веднъж и след това да се извършва регулярна поддръжка. Нужно е операторите да са готови бързо да изграждат локални мрежи за различни цели (например осигуряване на покритие на земеделска нива), както и да откриват и предлагат услуги, които използват другите технически възможности на 5G.

Споделени мрежи

Ако се реализират прогнозите за огромния ръст на трафика, свързаните устройства и нуждите от капацитет и покритие, изграждането и поддръжката на 5G мрежи ще бъде доста скъпа задача. Nokia отбелязва, че споделените мрежи може да са едно от подходящите решения за телекомите. Това има своите допълнителни предизвикателства. Например има възможност 5G мрежа да работи в рамките на 4G ядро. Тогава обаче споделянето само на 5G без 4G става по-трудно.

Според консултантската компания McKinsey споделянето на мрежи постепенно ще привлича вниманието на телекомите. Тя изчислява, че при споделяне на активното и пасивното мрежово оборудване, общите разходи на мрежите могат да паднат с до 30%, като паралелно се увеличава и качеството.

За да се случи това обаче ще е нужна и промяна във философията на телекомите. Дълго време те избягваха споделянето на мрежи, макар че напоследък част от тях започват да променят позицията си. Все пак, този подход е още възприеман като екзотика и ще е нужно време и доста усилия преди да бъде разбран и приложен.

Корпоративен подход

Преди появата на 5G мрежите и корпоративните клиенти, и крайните потребители имат еднакъв подход към телекомите. За тях това е доставчик на интернет и телефонни услуги. Дълго време и самите оператори имаха такова разбиране за себе си. През последните години доста телекоми започнаха да се реформират и позиционират като технологични компании с множество услуги.

5G мрежите им дават още една възможност за това. Чрез новото поколение инфраструктура операторите могат да предлагат специфични услуги за корпорации – частни мрежи, резервиран капацитет, клауд и edge услуги и много други.

Дигитална трансформация на операторите

Всичко това ни довежда и до друго голямо предизвикателство за телекомите – собствената им дигитална трансформация. Проучване на Nokia от края на 2020 г. посочва, че 60% от ИТ лидерите в световната телеком индустрия казват, че пандемията е ускорила усилията им в дигиталната трансформация.

Постигането на успех в тази задача изисква инвестиции основно в две посоки – умения и култура от една страна и технологии от друга. 46% от телекомите споделят, че проблем за тях е липсата на кадри. А цели 53% от телекомите в проучването казват, че именно недостиг на бюджета за инвестиции в технологии е проблем.

Автоматизацията е сред основните желания на операторите, както и оптимизирането на мрежовите операции и пускането на нови услуги. Очаквано, 5G технологията може да помогне в реализирането на тези цели и дава възможност са постигането на нови възможности. За целта обаче трябва да се обърне внимание и на последното предизвикателство.

Киберсигурност

Нова технология, нови проблеми със сигурността? 5G има доста допирни точки с предишните поколения мрежи, което в известна степен улеснява защитата ѝ. Въпреки това има и някои допълнителни специфики, които изискват по-специален подход. Например подсигуряването на мрежовите срезове, защита на автоматизацията и т.н.

Според Nokia телекомите трябва да са гъвкави и в тази сфера. Те трябва да могат да реагират бързо на новите рискове и киберзаплахи, както и да намалят времето, през което хакерите са в мрежата, без да бъдат засечени. 5G сигурността ще изисква комбиниране на множество подходи в едно – автоматизация, централизиран мониторинг, събиране и обмен на информация, анализи на високо ниво и постоянна разработка на нови решения за киберсигурност.

Ще е нужно да се обърне внимание и на поверителността. С увеличаване на свързаните устройства и потребители в 5G мрежите, както и повечето антени и покритие, рискът от хакерско вмешателство, прихващане или теч на данни, става по-голям. Затова е важно да се внедряват и протоколи за поверителност, за да се гарантира, че идентифициращите данни са добре защитени, препоръчва Nokia. Компанията отбелязва, че постигането на тази цел ще изисква колективен и проактивен подход към защитата на данните.