Членове на КРС участваха във виртуална Кръгла маса BEREC-GSMA

На 28 юни 2021 г. членовете на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) Анна Хаджиева и Ердинч Хайрула участваха във виртуална Кръгла маса на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) и GSMA (Асоциацията на операторите на мобилни мрежи от цял свят).

Кръглата маса се проведе в рамките на Министерската програма на GSMA, която е неразделна част от Световния мобилен конгрес в Барселона (MWC Barcelona), организиран от GSMA.

По време на Кръглата маса, в рамките на три сесии, представителите на КРС проследиха диалога между членовете на BEREC и представителите на европейските телекомуникационни оператори по въпросите за насърчаването на свързаността, подкрепата за устойчиви и отворени цифрови пазари и   начините за справяне със злоупотребата с асиметрична власт от големи платформи в контекста на законодателните актове за цифровите пазари и цифровите услуги (DMA/DSA), както и въпросите, свързани с  правата на крайните потребители.

Събитието продължава до 30 юни 2021 г.