Трите най-големи оператора запазват позициите си по мобилни абонати през 2020 г.

Съгласно предоставените в Комисията за регулиране на съобщенията данни от мобилните оператори и през 2020 година  трите най-големи оператора „А1 България“ ЕАД, „Теленор България“ ЕАД, и „Българска телекомуникационна компания” ЕАД запазват  позициите си по отношение предоставяне на мобилна телефонна услуга на брой абонати.

От петте оператора с предоставен  радиочестотен спектър за предоставяне на мобилни  услуги (мобилен глас, мобилен интернет и пренос на данни М2М) с пазарен дял от 38,1%, „А1 България“ запазва лидерската си позиция по брой абонати на мобилна телефонна услуга за поредна година, следван от „Теленор България“ ЕАД с 33,4%  и „Българска телекомуникационна компания” ЕАД с 28,5%.

По отношение на останалите два оператора с предоставени честоти („Ти.ком” АД и „Булсатком” ЕАД) данните в КРС показват, че за последните няколко години тези предприятия не са въвеждали в експлоатация нови базови станции. Към 31.12.2020 г. пазарният дял на Булсатком, изчислен, както на база брой абонати така и на база приходи, продължава да бъде символичен, а „Ти.Ком“ АД все още не е стартирало предоставянето на мобилна телефонна услуга.