Визията на 5G: Ултра Свързаност на обществото

5G желае да се представи като революционното поколение, поколението което не се интересува повече единствено от света на операторите на мобилната телефония и комуникациите за широката публика, но което открива нови перспективи и позволява съжителството на разнообразни приложения и употреби, обединени в рамките на една технология. 5G се поставя като движеща сила (enabler) на дигитализацията на обществото и икономиката.

Идеята, която започва да се създава зад понятието 5G е, че 5G няма да доведе до обикновено увеличаване на скоростта, както беше случаят с предишните поколения (4G, 3G и 2G).

Мобилните комуникации за широката аудитория, качването на видеа и използването на мобилни приложения представляват същността от настоящото използване на радио ресурсите в 4G мрежите. С 5G, целта би била спектърът на употребите и разнообразието на потребителите да се разширят многократно. 

5G цели приложение в множество разнообразни сектори, които не би било необходимо да имат друг общ елемент освен тази технология, но които са важни стълбове на едно общество: енергетиката, здравеопазването, медиите, индустрията или транспорта.

Например секторът на енергетиката се разви и промени много през последните години – по отношение на производство, складиране и пренос на енергия. Увеличаването на цената на изкопаемите материали, появата на възобновяеми енергии и отварянето към конкуренцията, допринесоха до раждането на нови форми на енергийно производство и идването на нови действащи лица (независими компании или обикновени граждани) на енергийната сцена. Следователно целта на 5G би била да позволи по-добро управление на всички тези мрежи („умни мрежи“, „умно земеделие”, индустрия на бъдещето) и тяхната взаимосвързаност с цел едно по-ефикасно и отговарящо на нуждите разпределение.

Здравеопазването, транспортът и медиите са много близки сектори от всекидневието на нашите съграждани: следователно, подобренията в тези сектори имат директно видимо влияние върху нашия всекидневен живот. Въвеждането в медицинската област на роботи за  извършване на специализирани хирургически операции, видеото по поръчка или още идването на нови свързани функционалности в автомобилите, вече подобриха нашия всекидневен живот.

5G обещава да отиде по-нататък в тези области: тя би могла да позволи дистанционни диагностики и операции в реално време, би могла да демократизира стрийминга на 3D видео на 360 градуса, би могла да даде достъп на потребителите до огромно количество на видео съдържание с качество, което ще надмине много високата резолюция (4K, 8K…). Автомобилният свят би могъл да използва тези нови мрежи за да позволи на автомобилите не само да вземат решения без човешка намеса, но също така да комуникират помежду си (тази реалност е вече възможна, например с първата експериментална флотилия от 100% автономни таксита, пуснати в действие в Сингапур от дружествата nuTonomy и Grab ), с време за реакция, съвместимо с изискванията на високоскоростното преместване.

5G Worldwide

Относно индустрията на бъдещето, подобренията направени от 5G целят главно въвеждането на нови поколения свързани дейности, взаимосвързаността на работните площадки и увеличаването на свързаните датчици за подобряване на промишлените процеси. По-общо, става въпрос за генерализиране на комуникацията между машините, което понастоящем се развива силно.

Основното, което трябва да се разбере от посочени примери по-горе, е че според сектора, или според използването, характеристиките на мрежата и търсените функционалности няма да са едни и същи. Доставчиците на услуги ще трябва да са в състояние да адаптират мрежата към търсенето, понякога в реално време. Следователно 5G би била не толкова една универсална технология, колкото една многообразна технология, даже променлива, способна да се адаптира към всякакви употреби – дори към най-взискателните.