Европейски 5G инициативи: 5G-PPP

Възможни приходи, свързани с 5G възлизат на близо 225 милиарда евро годишно до 2025 г. Така, перспективата за важни социално-икономически ползи както и желанието за утвърдено технологично лидерство и подобрена конкурентоспособност на много държави, породи множество публични инициативи на европейско ниво. Те целят да насърчат мобилната екосистема да се заеме с дейностите и инвестициите, необходими за бързото въвеждане на 5G мрежите.

5G-PPP

5G-PPP (5G Public Private Partnership) е публично частно партньорство, посветено на изследването и разработването (R&D) на 5G, създадено по инициатива на Европейската комисия през 2013 г., с бюджет от 700 милиона евро. Главните цели на 5G-PPP са: 

 • Обединение на икономическата и академичната общност на телекомуникационния сектор около големи R&D проекти
 • Намаляване на технологичната зависимост от САЩ и Азия, като същевременно се поддържа силен световен пазарен дял; 
 • Възвръщане на технологичното лидерство, особено в новите технологии
 • Даване на възможност за определяне на иновационни бизнес модели
 • Улесняване на мащабното експериментиране. 

Сега, 5G PPP е в третата си фаза, базирана на 5G тестове в реални условия. Инициативата вече е довела до реализацията на общо 40 проекта, в които ЕС инвестира масивно. 5G PPP ще преобрази нашите индустрии, като създаде нови работни места и преобрази начина по който работим, както и ще подобри достъпа до дигитални умения. Въвеждането на възможностите на 5G може не само да допринесе споменатите 225 млрд. евро годишно в автомобилния, здравния, транспортния и енергийния сектор до 2025 г., но и да създаде 2.3 млн. работни места в Европа.

5G PPP logo

За да се постигнат тези амбициозни резултати, разбира се, съществуват ключови предизвикателства пред 5G PPP инфраструктура, като например:

 • Осигуряване на 1000 пъти по-голям локален безжичен капацитет и повече възможности за услуги в сравнение с 2010
 • Намаляване с до 90% на енергията, необходима за съответната услуга. Основният фокус ще бъдат мобилните мрежи, при които преобладаващото потребление на електричество е в радио-мрежата
 • Намаляване  на средното време за създаване на услуга от 90 часа на 90 минути
 • Създаване на сигурен и надежден интернет с “нулево” прекъсване на предоставянето на услуги
 • Улесняване на разгръщането на много наситена безжична свързаност, която да обхване  7 трилионабезжични устройства, обслужващи над 7 милиарда души
 • Осигуряване на достъп на всички и навсякъде до по-широк набор от услуги и приложения на по-ниска цена
Challenges of 5G-PPP
Source: telecomtv.com