Какво е Network Slicing?

Network slicing (виртуално разделяне на мрежата) е най-доброто решение за как операторите да изградят и управляват мрежа, която да отговаря и надхвърля нарастващите изисквания за гъвкавост и адаптация към различните нужди на индустриите и икономиката.

Най-просто казано, network slicing позволява създаването на множество логически мрежи в една физическа мрежова инфраструктура. Всяка логическа мрежа е проектирана да обслужва определена бизнес цел и се състои от всички необходими мрежови ресурси, които са напълно конфигурирани и свързани.

“Мрежовият отрязък” (network slice) е логически отделена, самостоятелна и независима част от мрежата, насочена към различни услуги с различни изисквания за скорост, времезакъснение и надеждност. Това ще позволи на мобилните оператори да предоставят части от мрежите си за да отговарят на нуждите на конкретни клиентски услуги – независимо дали става въпрос за интелигентен дом, свързан автомобил или интелигентна енергийна мрежа.

Например, характеристиките на “мрежовите парчета” (network slice) за критични IoT* приложения, като например превозни средства опериращи на опасни места, които изискват тонове данни в реално време, са ниско времезакъснение, висока честотна лента и свръхнадеждност.

От друга страна, характеристиките на масовите IoT* приложения, като например отчитане на температурата от интелигентен измервателен уред във вашия дом или бизнес, са по-високо времезакъснение и по-малка честотна лента. “Мрежовите парчета” може да бъдат предназначени за един корпоративен клиент или да се използват от няколко наематели.

Защо Network Slicing е съществено важно?

Според Ericsson ясна полза за мрежовите оператори от network slicing ще бъде възможността да внедряват само функциите, необходими за обслужване на конкретни клиенти и пазарни сектори. Това директно води до спестяване на средства в сравнение с изискването за разгръщане на пълна функционалност, за да се поддържат устройства, използващи само част от нея. Допълнителна полза е възможността за по-бързо разгръщане на 5G системите, тъй като е необходимо да се внедрят по-малко функционалности, което дава възможност за по-бързо пускане на пазара.

GSMA Intelligence изчислява, че до 2025 г. ще има 1.2 млрд. 5G връзки, което ще представлява 40% от световното население, или приблизително 2.7 млрд. души. Новата ера на 5G свързаността ще се характеризира с голямото разнообразие от употреби и услуги, и техните различни изисквания по отношение на мощност, честотна лента и скорост. 

Според Ericsson, network slicing ще бъде ключов фактор за постигане на тази 5G реалност – “по-голямата еластичност, осигурена от технологията, ще помогне на компаниите да отговорят на бъдещите изискванията за гъвкавост и икономическа и продукционна ефективност.”

 

* IoT (Интернет на нещата) e система от взаимосвързани обекти, свързани с интернет, които могат да събират и предават данни по безжична мрежа без човешка намеса.*