Европейски 5G инициативи: “План за 5G действие”

На 14 септември 2016 г., Европейската комисия стартира своя 5G Action Plan за да стимулира до 2021 г. инвестициите и усилията за внедряване на 5G инфраструктури и услуги чрез единния дигитален пазар. Този план определя ясна карта (roadmap) за публичните и частните инвестиции 5G в ЕС. 

Този план е предприет заради огромните ползи, които 5G може да донесе на Европа. A именно, 5G може да донесе доходи в размер на 210 млрд. евро в цяла Европа, според проучване на Analysys Mason. Те посочват, че Германия ще получи най-високата обща нетна печалба от 38,5 млрд. евро при инвестиции от 6 млрд. Евро. Най-голяма възвръщаемост на инвестициите се очаква да има в Швейцария, където инвестицията от само 700 млн. евро ще донесе приблизително 10 млрд. евро.

Също така, в сектора на услугите, най-големите икономически ползи от гледна точка на въздействието върху европейския БВП са интелигентните фабрики, допринасящи нетни ползи в размер на 58 млрд. евро, селско стопанство, допринасящо 37 млрд. евро и фиксирания безжичен достъп (FWA) – 18 млрд. евро.

5G europe

Съответно, за да се осъществи този ценен “План за 5G действие”, Европейската комисия предлага следните мерки: 

  • Хармонизиране на приоритетите и националните графици за координирано 5G внедряване във всички страни-членки на ЕС, с цел първите внедрявания да започнат още през 2018 г., а най-късно до края на 2020 г. да бъдат широко разпространени в търговската мрежа; 
  • Резервиране на 5G спектър, без да се чака WRC-19 (World Radiocommunication Conference); 
  • Насърчаване на ранното и бързо разгръщане в големите градски центрове и по основните транспортни маршрути;
  • Насърчаване на общоевропейските експерименти с участието на много заинтересовани страни, за да се ускори преходът от технологични иновации към масов пазар;
  • Улесняване на създаването на частни инвестиции, предназначени за иновации в областта на 5G;
  • Обединение на главните участници, за да работят заедно за промотиране на световни стандарти. 

Европейската комисия дава на всички страни от Съюза определен брой амбициозни и количествено измерими цели. Така водеща цел за 5G би била да има през 2020 г. най-малко един голям град във всяка страна на Европа, оборудван с най-новото мобилно поколение, а до 2025 г. да бъдат обхванати всички градски центрове, магистрали и високоскоростни железопътни линии. Това е отговор на анонсите на Южна Корея и Япония, които обещават да направят широкомащабна демонстрация на 5G, съответно на вече проведените зимните олимпийски игри през 2018 г. в Пьонгчанг и летните олимпийски игри през 2021 г. в Токио.