Зелено 5G за Енергетиката и Здравеопазването

Следните революционни иновации разкриват реалните приложения на 5G за намаляването на въглеродните емисии в секторите Енергия и Здравеопазване.

5G за подобрена устойчивост на енергийния сектор

По данни на Huawei в Шанхай вече използват 5G-оборудвани безпилотни летателни апарати (дронове) за проверка на газопроводни тръби. Може да не звучи грандиозно, но на практика внедряването на тези устройства е голяма стъпка за повишаване на устойчивостта на енергийния сектор, тъй като тези тръби се простират на хиляди километри.

Благодарение на непрекъснатото 5G-покритие дистанционно управляваните дронове могат да оперират в значително по-широка зона от сухопътните превозни средства, което улеснява инспектирането в опасни или трудни места за достъп. За да се предават висококачествени 4К изображения в реално време за обработка и анализ, дроновата инспекция изисква комуникационна свързаност с ултра-ниско времезакъснение и усъвършенствана обработка на изображения чрез mobile edge computing, което сегашното поколение на 4G/LTE мрежите не могат да поддържат.

Газова компания базираната в Шанхай започна да използва тази техника през 2019г., замествайки традиционния подход чрез автомобил и физическо присъствие на трима инспектори.

За сравнение дистанционна инспекцията чрез дрон изисква само 0.8 литра дизел, в сравнение с 15 литра бензин за превозните средства.

Този подход е и 6 пъти по-ефективен откъм работно време като същевременно осигурява на инспекторите и безопасни условия на труд, тъй като те не се доближават до самите тръби. Внедряването на 5G-дронове (UAV) ще доведе до значително намаляване на въглеродните емисии:

Прогнозират ефект при глобално приемане на 5G-дронове:

Общата дължина на газовите тръби, които могат да бъде инспектирани с 5G-дронове в развитите и в развиващите се икономики по света, се изчислява на повече от 500 000 хиляди км. Емисиите на парникови газове в световен мащаб от човешка инспекция в рамките на една година се равняват на 5.3 милиона тона. Ако вместо това се използват безпилотните 5G апарати, емисиите биха намалели драстично до 3.2 милиона тона.

Потенциалното спестяване на 2 милиона тона парникови газове е еквивалентно на зареждане на един смартфон близо 740 милиарда пъти или зареждане на смартфоните на всички хора по света в продължение на 100 дни – ако приемем, че всеки човек има един смартфон и го зарежда на всеки три дни.

5G за подобрена устойчивост на здравеопазването

Утвърдена практика при лекарите е да използват ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), за да диагностицират състоянието на пациентите. Поради липса на местни специалисти, болниците в по-малките градове в Китай редовно канят висококвалифицирани медицински експерти от големите градове, за да провеждат консултации на място.

От средата на 2019 г. болниците в по-малките градове са заменили консултациите на място с дистанционни 5G-оборудвани ЯМР консултации. Този подход елиминира пътуванията на хиляди киломентри на медицинските експерти от Шанхай, като същото важи и за пациентите. Същата технология бе използвана в борбата срещу COVID-19, като главната болница в провинция Съчуан успешно проведе стотици дистанционни ЯМР консултации на заразените от провинция Ухан – епицентърът на коронавируса. Освен избягване на вредни емисии, така се изолира и разпространението на заразата.

Ползите за околната среда могат да бъдат значителни, тъй като емисиите на парникови газове от превозни средства и самолети, използвани преди това от медицинските експерти, са напълно елиминирани, на цената на допълнителни монитори за показване на ЯМР и 5G с ниско време-закъсенение.

Намаляването на емисиите на парникови газове, постигнато чрез дистанционно 5G- консултиране, е 99%: на практика остават само емисиите от е използването на самите скенери, които са едва 0,3%: