Европейски 5G новини: Словения, Дания, Великобритания

Словения

АКОС, словенският телекомуникационен регулатор, стартира процедура по организиране на търг за спектър в няколко честотни обхвата.

Търгът е за ленти в обхватите 700 MHz, 1427–1517 MHz, 2,1 GHz, част от обхвата 2,3 GHz, 3,4–3,8 GHz и 26 GHz. Лицензиите ще са със срок от 15 г.

До 15 февруари са получени четири заявления, които съгласно правилата са анонимни. В Словения действат 4 мобилни оператора.

Първоначално планираната дата за търга – 30 юни 2020 г., беше отлагана нееднократно, поради пандемията.

Очаква се наддаването да започне през март или април 2021 г.

На търга ще се наддава за 2х30 MHz (703–733 MHz и 758–788 MHz) FDD ленти, разделени в блокове от 2х5 MHz при първоначална цена от 2,9 млн. евро за блок. 15 MHz (738 MHz –753 MHz) SDL ще бъдат разиграни като единичен блок с начална цена 20 000 евро. Долната част на лентата (738–743 MHz) е включена безплатно, но с ограничения за използването, с цел съвместимост с М2М услугите.

Ще бъде предложена и лентата 1427–1517 MHz. 80 MHz (1432 MHz –1512 MHz) SDL ще бъдат разделени на 8 блока по 10 MHz, при първоначална цена от 20 000 евро на блок. По 5 MHz в края на лентата ще бъдат безплатни, поради ограничения за тях като гранични ленти.

На търг ще бъдат разиграни и 2×60 MHz (1920–1980 / 2110–2170 MHz) FDD разделени на 12 блока по 2×5 MHz с първоначална цена от 2,5 млн. евро за блок. Спектър за TDD няма да бъде предлаган, като действащите лицензии за него изтичат на 21 септември 2021.

В търга са включени и 7 блока по 10 MHz в лентата 2320–2390 MHz при първоначална цена 450 хил. евро. Те ще могат да бъдат използвани след 1 януари 2022 г.

В обхвата 3,4-3,8 GHz ще бъдат предложени 38 блока по 10 MHz, при първоначална цена от 450 хил. евро за блок.

5 блока по 200 MHz в обхват 26 GHz ще бъдат разиграни като  TDD спектър, при първоначална цена от 250 хил. евро за блок.

Наложени са следните ограничения за придобиване на спектър от всеки отделен оператор:

– 2х35 MHz FDD спектър в обхвати 700 MHz, 800 MHz и 900 MHz;

– 160 MHz FDD спектър в обхвата 3,4-3,8 GHz;

– 800 MHz TDD спектър  в обхват26 GHz;

– 425 MHz общо за всички оператори във всички ленти от 700 MHz до 3,4–3,8 GHz с изключение на SDL лентите.

Ограниченията включват както новите лицензии, които ще бъдат издадени, така и вече действащите в обхвати 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz и 2.6 GHz (FDD и TDD).

Въз основа на 5G плана за действие на ЕК са наложени следните задължения за 5G покритие на всеки оператор, придобил спектър в ленти 700 MHz FDD, 2,1 GHz или 3.4–3.8 GHz:

– три месеца след издаване на лицензиите – търговско предлагане на услуги в най-малко една от гореизброените ленти и в най-малко един главен град;

– да края на 2025 г. – търговско предлагане на услуги във всички главни градове.

Освен това, всеки оператор, който спечели непрекъсната лента от 70 MHz, следва да предоставя подобрен мобилен широколентов достъп (eMBB услуги).

Търгът е разделен в две фази – за придобиване и за разпределение на блоковете.

Дания

Датската агенция по енергетика (ENS), която се занимава с управлението на радиочестотния спектър, обяви действащите мобилни оператори в Дания – HI3G Denmark, TDC Net и TT Network (съвместно дружество на Telia и Telenor) за допуснати до предстоящия търг за честоти, в честотните ленти 1500 MHz, 2.1 GHz, 2.3 GHz, 3.5 GHz и 26 GHz.

Очаква се търгът да се проведе през март 2021г., като целта е да се подобри покритието в слабо населените райони, с цел ускоряване на навлизането на 5G технологията.

Всички предоставени честоти ще са с национално покритие и са определени както следва:

– 1500 MHz – 90 MHz несдвоена честотна лента (1427–1517 MHz), която да бъде използвана като допълнителна обратна връзка SDL. 25 MHz  от нея ще са с някои ограничения в близост до летища и военни обекти;

– 2.1 GHz – 2×60 MHz сдвоена лента (1920–1980 / 2110–2170 MHz), като ще се използва, заедно с лентата 1900–1920 MHz от октомври 2021;

– 2.3 GHz – 40 MHz несдвоена лента (2360–2400 MHz);

– 3.5 GHz – 390 MHz несдвоена лента (3410–3800 MHz);

– 26 GHz – 2850 MHz несдвоена лента (24.65–27.5 GHz).

Във всяка лента са определени различен брой блокове. Блоковете в една лента са с различна големина в зависимост  местоположението им в съответната лента. Предлагат се и съвместно блокове в обхвати 3,5 и 26 GHz, като в зависимост от тяхното придобиване ще се определи и броя блокове, отделно предлагани в една от тези две ленти. Разнообразната специфика на отделните блокове определя и  вариращия краен  брой блокове, които ще бъдат предоставени – от 41 до 63.

Определени са и максимално възможните за придобиване блокове от един оператор, които също зависят от спецификите на различните блокове.

От спецификата на блоковете зависят и наложените задължения за покритие.

Регулаторът е дефинирал и изискване за използване на спектъра. Това е изискване за инсталиране на антени и друго активно оборудване на минимум 100 мачти и предлагане на най-малко една електронно съобщителна услуга на крайните клиенти чрез предоставения спектър. Срокът за изпълнение на това изискване също зависи от спецификата на блоковете.

Самият процес за наддаване ще се състои в пет стъпки.

Срокът на лицензиите за отделните ленти е до 31 януари 2042 г., като единствено за лента 2,3 GHz е до 31 януари 2041 г. Срокът не може да бъде удължаван. Няма наложени задължения за национален роуминг.

Великобритания

Във Великобритания ще се проведе вторият търг за спектър за 5G мрежи. Операторите ще наддават за спектър в честотните ленти 700 MHz и 3.6 GHz-3.8 GHz, разпределен в отделни блокове, като общата първоначална цена се  определя на 1 млрд. британски лири. В търга ще участват всички оператори – EE, O2, Three и Vodafone.

Предлагат се шест блока от 5 MHz сдвоен спектър в честотната лента от 700 MHz, на първоначална цена от 100 млн. британски лири всеки и четири блока от 5 MHz за обратна връзка в същата лента, на първоначална цена от 1 млн. британски лири всяка. В честотната лента от 3,6 GHz-3,8 GHz се предлагат 24 блока от 5 MHz, на първоначална цена от 20 млн. британски лири всеки.

Така общо се предлагат 200 MHz спектър на първоначална цена от 1,1 милиарда британски лири.

В първата фаза на търга операторите ще наддават до изчерпване на целия ресурс, като във втората фаза ще бъдат разпределени блоковете в отделните ленти. Възможно е да има и замяна или препродаване на блокове между печелившите участници в обхвата 3.6 GHz-3.8 GHz, тъй като се стремят да осигурят съседни блокове от спектър.

Регулаторният орган – Ofcom е наложил ограничение на всеки оператор по отношение на спектъра, който може да придобие, което е до 37% от притежавания от него спектър. Това ограничава, че EE може да придобие до 120 MHz, Three до 185 MHz и Vodafone до 190 MHz, докато O2 не се влияе от ограничението, поради размера на притежавания ресурс. Предвид размера на наложеното ограничение, практически операторите няма да бъдат засегнати от него.

Ofcom не очаква процедурите да приключат много бързо, посочвайки, че „търговете със спектър могат да отнемат няколко седмици“. Регулаторът се ангажира да публикува ежедневни актуализации за хода на търга.