Ефектът на 5G върху глобалната енергийната ефективност

Към днешна дата, 77 държави са си поставили за цел 0% въглеродни емисии до 2050 г., въз основа на Конвенция на ООН за Глобалното Затопляне, договорена в Париж през 2016 г. Политиката и управлението на правителството е ключово за устойчивостта на постигане на целите, но само по себе си не е достатъчно. Всяка индустрия трябва да определи свои собствени цели и ясни начини за тяхното постигане.

Как мобилните оператори ще внедрят 5G ще играе съществена роля в това. За първи път енергийната ефективност е едно от основните съображения при планирането и оптимизирането на новите мобилни мрежи, правейки 5G мрежите най-устойчивите досега.

Нарастващото търсене на свързаност прави устойчивостта ключовото предизвикателство за сектора Информационни и Комуникационни Технологии (ИКТ):

Очаква се между 2018 и 2024 г. трафикът на мобилни данни да нарасне с 6.2 пъти в развиващите се икономики и с 3.1 пъти в развитите пазари. В глобален мащаб до 2025 г. се очаква да има 100 милиарда „интернет връзки” и 40 милиарда интелигентни устройства, а до 2030 г. 5G мрежите ще поддържат до 1000 пъти повече данни, отколкото 4G през 2018 г.

Високото ниво на ефективност на 5G ще спомогне за поддържането на растящото потребление на данни, като същевременно спомогне за активиране на дигиталната трансформация в много индустрии, поради подобрената поддръжка, предоставена от ниското времезакъснение и висок капацитет на 5G.

Базовите станции, консумират около 57% от общото потребление на енергия на типична клетъчна мрежа. Традиционните 4G и по-стари мобилни мрежи харчат само около 15% до 20% от общата консумация на енергия за реално предаване на данни. Останалото се губи поради топлинни загуби в усилвателите на мощност и продълължително функциониране на оборудване, когато не се предават данни.

Новите технологии, като например интелигентно изключване на клетки, когато не се използват, могат да намалят консумацията на енергия на базовата станция с до 40%. Сходен подход е използването на AI (Изкуствен Интелект) за прогнозиране „събуждането” на базови станции с превантивна цел. В Южна Африка, AI базираното решение на Huawei е намалило средното потребление на енергия на базова станция с над 11,6%.

Доклад, наречен „Визията на Huawei за Глобалните Индустрии“ прогнозира, че до 2025 г. ще бъдат внедрени 6.5 милиона 5G базови станции и ще има 2.8 милиарда 5G потребители по целия свят, което поставя темата за енергийната ефективност като изключително важна.

5G приложение в различните индустрии

Тъй като приносът на ИКТ индустрията за въглеродните емисии е по-малък от 2% от общия общ обем, 5G ще има значителен ефект върху глобалната енергийната ефективност само ако има въздействие върху секторите с най-голямо енергийно потребление – а именно, транспортът, промишлеността и домакинствата (вижте долу).

Способността на 5G да помага на други индустрии да постигнат своите климатични цели се нарича „стимулиращият ефект“. Според доклада SMART 2020 на Международния Съюз за Съобщенията, мащабът на „стимулиращия ефект“ ще бъде 15% от всички глобални емисии до края на 2020 г.

„Стимулиращия ефект“ на 5G възниква от промени в процесите и поведението в индустриите, чрез големия капацитет и ниското времезакъснение на 5G мрежите. Заедно с виртуализацията, AI анализите с и облачни услуги, 5G ще помогне на индустриите да внедрят нови процеси ефективното и гъвкаво разпределение на ресурсите като част от програмата им за енергийна ефективност.

Това интелигентно използване на ресурси може да помогне за намаляване на потреблението на енергия по много начини:

• подобряване на цифровата свързаност и използване на конферентни разговори, включващи виртуална реалност, дава възможност на служителите да работят отвсякъде и спестява пътуванията до офиса

• Подобряване на интелигентните мрежи и интелигентните измервателни системи с 5G свързаност и AI-активиран анализ за подпомагане на действия като прогнозно изключване на машини, градска инфраструктура или домакински уреди

• Интелигентно управление на движението на превозни средства – напр. британската полиция използва telematic systems (предаване на данни в реално време) в 600 полицейски превозни средства за измерване на разхода на гориво и емисиите на вредни газове – резултатът от което бе спестяване на над £400 000.

„Отделянето“ на виртуалната мрежа предоставя точно мрежовите и компютърните ресурси, необходими за определена индустрия и определена задача, за толкова дълго, колкото са необходими: след като задачата приключи, виртуалният отрязък от ресурси може да бъде изключен и да бъде използван повторно някъде другаде

Правителството и регулаторите трябва да поемат инициатива СЕГА

За да се постигнат обобщените резултати, правителствата, регулаторите, операторите на мобилни мрежи и индустриите трябва успешно да изпълнят съответната си роля:

• Правителствата могат да улеснят сътрудничеството между различни заинтересовани страни чрез приемане на общи платформи и ключови практики

• Регулаторите могат да намалят бариерите за внедряването на 5G, като предоставят спектрална и градска инфраструктура своевременно и на достъпна цена.

• Операторите могат да работят за формиране на силни взаимоотношения с всички останали играчи, за определяне на общи цели за 5G ефективност и да гарантират, че те са от основно значение за планирането и внедряването на 5G.

Само ако всички играчи, държави и индустрии работят заедно, 5G може да реализира максималния си потенциал за подобряване на енергийната ефективност и да помогне за предотвратяване на бедствията свързани с глобалното затопляне.

ВАЖНО: Очаквайте поредица от публикации за потенциалът на 5G при повишаването на енергийна ефективност в специфичните секторите – транспорт, здравеопазване, енергия и производство.