КРС ще издава разрешения за честоти в обхват 2,6 GHz, кани А1, Виваком и Теленор

КРС отправи покана до А1, Виваком и Теленор, да подадат заявления, за издаване на Разрешения за честоти в обхват 2,6 GHz.

С Решение № 22 от 21.01.2021 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведените обществени консултации, относно обявеното с Решение № 409 от 3.12.2020 г. намерение, за ограничаване на броя на разрешенията в обхват 2.6 GHz.

КРС предложи следните ограничения на броя на  разрешенията:

– едно разрешение с предоставяне на честотни ленти 2510-2530 MHz/2630-2650 MHz (2х20 MHz);

– едно разрешение с предоставяне на честотни ленти 2530-2550 MHz/2650-2670 MHz (2х20 MHz);

– едно разрешение с предоставяне на честотни ленти 2550-2570 MHz/2670-2690 MHz (2х20 MHz);

– едно разрешение с предоставяне на честотни ленти 2500-2510 MHz/2620-2630 (2х10 MHz);

– едно разрешение с предоставяне на честотна лента 2570-2595 MHz (25 MHz);

– едно разрешение с предоставяне на честотна лента 2595-2620 MHz (25 MHz).

Становища са изразили А1, Виваком, Теленор и Ти Ком, съвместно със Сдружение „Браншова асоциация на българските телекомуникационни оператори“ (БАБТО).

Във своите становища, според публикуваното от КРС (вижте ТУК), намерение за придобиване на различни честотни ленти от 2х20 MHz са декларирали А1, Виваком и Теленор.

Прави впечатление, че Виваком предлага въвеждане на  условие, съгласно което всяко предприятие да има възможност да заявява повече от една лента, но придобитите ленти да бъдат обединени в едно разрешение. Предвид заявеното намерение на  дружеството,  може да се приеме, че условието не следва да се отнася за лентите от 2х20 MHz. Теленор счита, че не следва да се дава възможност на едно предприятие да притежава повече от едно разрешение за честотни ленти от 2х20 MHz.

Тиком и БАБТО са изразили мнение, че е по-правилно и законосъобразно е КРС да издаде не шест, а пет  разрешения, като за разлика от Регулатора, предлагат обединяване на двете разрешения  за TDD спектър в едно разрешение за лента от 50 MHz.

КРС поддържа позицията си относно първоначално обявения брой на разрешенията. Според регулаторът намерение за придобиване на спектър са заявили само A1, Виваком и Теленор, поради което броят на исканите разрешения е по-малък от броя, който може да бъде издаден.

Предвид това ще бъдат предприети действия за издаване на разрешения на трите дружества без конкурс или търг.

Наред със заявените искания за придобиване на спектър, A1, Виваком и Теленор предлагат промени в критериите, които да бъдат заложени в разрешенията по отношение на  ниво на покритие, времезакъснение и минимални скорости за достъп до интернет. За разлика от Регулатора, те считат, че измерванията следва да се правят в тестови условия, а не директно при крайни клиенти, предвид множеството фактори, независещи от мрежата и операторите, които влияят на качеството при потребителите.

КРС счита, че условията за ползване на спектъра следва да се запазят, като се направят само доуточняващи изменения и корекции, които да доведат до това параметрите да бъдат не теоретични, а реално изпълними.

С Решението за  резултатите от проведените обществени консултации, КРС дава 14 – дневен срок на А1, Виваком и Теленор за подаване на заявления за издаване на Разрешения. Очаква се в близките дни да стане ясно окончателното решение на операторите.