КРС обяви търг за спектър, използван за 5G мрежи, при първоначална цена от 4 млн. лв.

Комисията за регулация на съобщенията оповести, че на 15 март ще се състои търг за продажба на честоти, необходими на мобилните оператори в България за развитие на 5G мрежа. Процедурата бе обявена във вторник с Решение номер 36 на КРС. Търгът ще започне на 15.03.2021 г., в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията,, а заявления ще се подават до 25 февруари 2021 г.

Наддаването за всеки от трите предлагани блока от 100 MHz ще започне от 4 млн. лв. Стъпката за наддаване е 100 хил. лева.

На всеки спечелил участник в търга може да се издаде само едно разрешение. Наред с това са наложени специфични изисквания към участниците, отнасящи се до технически и финансови условия, и до условия за спазване на конкуренцията, които според Регулатора гарантират изпълнение на задълженията по разрешението за разгръщане на мрежата в определените срокове и с изискуемото покритие.

До това решение се стигна след проведените от КРС консултации за ограничаване на броя на разрешенията, за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz. Предложението бе за издаване на три разрешения за честотни ленти от 100 MHz и едно от 70 MHz.

Становища по предложението изразиха А1, Виваком, Теленор, както и единия от двата по-малки оператора – Ти Ком, съвместно с Мобилни алтернативни комуникации (МАК) и сдружение „Браншова асоциация на българските телекомуникационни оператори“, които не притежават спектър за мобилни услуги (БАБТО).

Според публикуваното на сайта на КРС, А1 и Виваком са заявили като предпочитана радиочестотната лента 3600-3700 MHz. Заедно с това са обявили намерения за придобиване и на останалите две ленти – 3700-3800 MHz и 3500-3600 MHz. Теленор е заявил намерение за придобиване само на лента 3700-3800 MHz. Ти Ком МАК и БАБТО не са заявили конкретно намерение за придобиване на предложените от КРС разрешения. Те са декларирали, че ще се оттеглят от процедурата в полза на големите оператори, ако КРС включи задължения в разрешенията, за достъп на мобилни виртуални мрежови оператори при недискриминационни цени на едро.

Предвид това, броят на подадените намерения за издаване на разрешения за ленти 3,5-3,6 GHz, 3,6-3,7 GHz и 3,7-3,8 GHz е по-голям от броя на разрешенията, които могат да бъдат издадени от Комисията, като в такива случаи законът предвижда обявяване на търг.