Светло бъдеще пред телевизията. Причината – 5G

5G-ефирно телевизионно разпространение (5G Broadcast) ще играе централна роля в дългосрочното бъдеще на наземното радио-телевизионно предаване. Услугата дава възможност за разпространение на линейно медийно съдържание чрез големи радио клетки с радиус до 60 километра. Излъчва се единичен поток от данни с помощта на високо-мощен предавател,  като сигналът може да бъде получен от  всички мобилни устройства в зоната на покритие.

Новият стандарт за 5G Broadcast предлага множество предимства. На първо място, директното улавяне на сигнала на линейната телевизия от потребителите на мобилни устройства като смартфони и таблети, дава възможност за гледане на съдържание без посредничеството на платформени оператори. Така неограничен брой потребители могат да бъдат достигнати едновременно чрез само един предавател. На следващо място е значително по-високото качество в сравнение със стрийминг услугите, дължащо се на различния начин на доставка на сигнала.

Още едно предимство е, че мобилни устройства, съвместими с 5G Broadcast, могат да получават телевизия и радио без SIM карта. Резултатите са два: потребителски договор с оператор не е необходим и услугата не консумира никакъв обем мобилни данни.

Самостоятелното (Standalone) 5G ефирно разпространение има огромен потенциал за бъдещето на медийната индустрия. Услугата може да предостави революционни функционалности за обществото, като например осигуряването на предаване на информация към телевизионни, радио и мобилни устройства в случай на кризисна ситуация.

Austrian Broadcasting Services (ORS) – компанията с значителен дял в подобряването на новия стандарт за 5G Broadcast.

Майкъл Вагенхофер, главен изпълнителен директор на ORS, заявява, че към този момент ефирното телевизионно разпространение е на кръстопът – да остане с наземно ефирно разпространение или да премине към „5G Broadcast адаптация“.

Първата опция е позната и се използва и в момента. При нея услугата се разпространява чрез мрежови оператори, качеството не винаги е гарантирано и разходите са сравнително високи. Втората опция ще установи общ глобален стандарт за ефирно разпространение и мобилни услуги.

5G Broadcast мрежите дават много предимства и за мобилните оператори, например по-ефективно използване на оскъдния честотен ресурс. Това е от ключова важност за събития, предавани на живо, както и за мобилни приложения, добавената реалност (Augmented Reality), развлекателните услуги и, в по-дългосрочен период, при автономните автомобили.

5G Broadcast може да играе важна роля и в разпространението на Ultra HD в бъдеще. “Наличието на програми, излъчвани на живо, както и на Ultra HD услуги, нараства постоянно. В бъдеще тези функционалности ще бъдат използвани от различни видове устройства и в този ред на мисли, 5G се оказва интригуваща опция за разпространение и за производствената среда”, казва Андре Прал, председател на Deutsche TV-Plattform.

Вагенховер констатира: ,, 5G Broadcast е бъдещето на телевизията, но все още име препятствия за преодоляване”.

На първо място това е все още ограниченото разпространение на 5G съвместими устройства сред населението. На следващо място – липсата на предлагане на такъв тип услуги и респективно, липсата на търсенето им.

За да стимулира създаването на екосистема на мобилно ефирното разпространение, ORS въвежда собствена демо платформа за 5G Broadcast приложения, наречена OBECА. Това ще даде възможност на софтуерните разработчици по света да работят съвместно с ORS върху хибридни OTT приложения (ОТТ – стрийминг услуги, предоставени директно на потребителите чрез Интернет).

Представянето на проекта OBECA e планирано за началото на предстоящата година, като целта на платформата е да ускори внедряването на иновативната услуга в глобален мащаб.