Нов доклад на 5G Обсерватория: как напредва 5G в Европа

5G Обсерваторията е официалният европейски сайт който проследява развитието на 5G в Европа. Тази статия е първа от поредицата обобщаващи доклада на обсерватория, публикуван в края на всяко тримесечие. Може да намерите оригиналния доклад тук.

5G Phone

Част Първа – въвеждане на 5G в Европа

Въвеждането на 5G напредва значително в Европа поради ускорение на процесите в последната година. 5G Action Plan на Европейската комисия от 14 септември 2016 г., потвърден от държавите-членки през декември 2017 г., има две главни цели. Първата е да осигури търговско разпространение на 5G в поне един голям град във всяка държава-членка до края на 2020 г. Втората е да осигури непрекъснато 5G покритие във всички градски райони и големи сухопътни транспортни пътеки до 2025 г. Планът определя ясни инструкции за публични и частни инвестиции в 5G инфраструктура в ЕС.

ТЕСТОВА ФАЗА В ЕВРОПА

Тестовата фаза катализира превръщането на технологичните иновации в бизнес решения. Европейските мобилни оператори работят повече от две години с производителите на оборудване и свързаните индустрии по различни тестове и пилотни програми, за да проверят възможностите на 5G. В края на септември 2020 г. беше ясно, че европейските мобилни оператори са силно ангажирани в тестването на 5G със 199 тестове, докладвани по това време (спрямо 138 през 2018) в 27-те страни от ЕС плюс Великобритания. Най-много изпитвания са проведени в Испания, Германия и Италия Четирите най-големи икономики в Европейския съюз (Германия, Франция, Италия и Испания) представляват 38% от тестовете, достигайки 46%, когато и Великобритания е включена.

В ЕС, през 2017-2019 г. бяха обявени и създадени 11 дигитални транс-гранични коридора за приспособяване на тестове на живо на 5G за Кооперативна Свързаност и Автоматизирана Мобилност. Най-много изпитвания в свързани индустрии са извършени в медиите и развлеченията (39 теста), последвани от транспортната (33 теста) и автомобилната индустрия (23 теста).

Обхватът 3,4-3,8 GHz все още е най-тестваната честотна лента (70% от опитите). 28 GHz лентата е втората най-тествана, с общо 13 теста.

През 2019 г. много европейски мобилни оператори подготвяха търговската фаза, тъй като първите 5G смартфони станаха достъпни едва през второто или третото тримесечие. В началото на четвърто тримесечие внедряването на търговските услуги за 5G е в пълна сила, В края на септември 2020 г. 18 държави-членки на ЕС плюс Великобритания внедриха 5G търговски услуги, като стотици базови станции са пуснати в експлоатация. Например, в Германия вече действат над 10 000 5G базови станции. Най-високите нива на интеграция са в Централна и Северна Европа, а най-ниски са в югоизточна.

В секцията на доклада за България е посочено, че през септември 2020 г., Vivacom стартира първата българска 5G мрежа във всички 27 областни центъра на страната. Операторът дава безплатно 30 GB на месец на своите клиенти, за да тестват новата технология до края на 2020 г. Vivacom използва Dynamic Spectrum Sharing (DSS) в обхвата 1800 MHz и 2.1 GHz

В рамките на тази седмица ще бъде обобщено съдържанието на доклада в четири различни публикации. Очаквайте продължение!