Какво да очаквате от 5G през 2021: прогноза #3

След година на коронавирус-пандемия е логично повече сектори от световната икономика да се насочат към медицината. Подобна тенденция ще се наблюдава и в телекомуникационния сектор, където 5G ще помогне за по-бързото развитие на телемедицината.

Какво точно означава "телемедицина чрез 5G" за крайния потребител

Редица световни анализатори предричат, че развенчаването на здравните митове, свързани с 5G и развитието на телемедицината, благодарение на 5G, ще бъдат част от основните тенденции в развитието на технологията през 2021 година.

Дънкан Стюърт, директор технологии и медия към Deloitte Canada, казва: “Бариерите са премахнати. Все повече хора имат нови устройства, имат връзка, притежават познания и нау-хау. Много от по-възрастните хора преди нямаха подходящата технология и в някакъв смисъл се притесняваха да я използват. Нещо повече – застрахователните компании не изплащаха полагащите се суми при видео-връзки и консултации, правителства и регулатори казваха, че от съображения за защита на личните данни видео разговорите не са препоръчителни.”

Предвид коронавирус-пандемията и необходимостта от онлайн-връзка, много от тези бариери бяха премахнати. Виртуалното здравеопазване (това включва видеоразговори, текстови съобщения, имейли) ще расте през 2021 година. Също така все повече хора ще се чувстват комфортно да споделят проблемите си с доктор чрез видеовръзка.

Очаква се делът на виртуалните визите на доктори да расте с 5 процента на годишна база. По време на най-тежките месеци от пандемията през 2020 година, почти от половината пациенти, нуждаещи се от медицинска помощ в развитите страни, под една или друга форма са се възползвали от възможностите на новите технологии за връзка със своя лекар. Със сигурност наличието на бърза и стабилна връзка, каквато 5G предлага, ще увелича делът на видео-разговорите.