Здравето и 5G – важните факти

1.

Излъчванията на всички устройства в мобилната мрежа – мобилните телефони и базовите станции и други са НЕЙОНИЗИРАЩИ.

Фактите: При нива на експозиция под нормите за безопасност определени от Международния комитет по защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP) не са отчетени негативни влияния върху човешкото здраве. Световната научна общественост, въз основа на изследванията, извършвани в последните 10 години обосновано смята, че при спазване на нормите на ICNIRP, не може да има вредни ефекти за здравето на населението.

В България изискванията са значително по-стриктни от стойности, заложени от ICNIRP и са между 45 и 100 пъти по-строги. Измерванията Националния център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването показват, че у нас Електро-Mагнитно Поле (ЕМП) на мобилните мрежи са в границите на здравните норми.

 

Нейонизиращите лъчения не могат да причинят вреди върху органичната материя, независимо дали е на човек или животно и не водят дa измeнения на ДHK-cтpyĸтypaтa нa ĸлeтĸaтa или дo мyтaции. Единственият здравен ефект, посочен в научната литература, при експозиция с високоинтензивно ЕМП, е повишаването на телесната температура.

ЕМП, създавано от мобилни мрежи са толкова ниски (стотици пъти под граничните стойности на ICNIRP), че повишаването на телесната температура е незначително и не може да бъде причина за увреждане на здравето.

Антените на мобилните станции излъчват с ЕМП в хоризонтална равнина, успоредна на земната повърхност (или под малък ъгъл), което намалява бързо с отдалечаването от източника. Следователно излъчванията не могат да влияят негативно в сградата, върху която са монтирани антените. Ефектът по посока на максимално излъчване (срещу секторните излъчватели), е незначителен поради факта, че ЕМП се поглъща от дървета, сгради и други обекти по пътя на разпространението на електромагнитните вълни.

 

Каква е позицията на Световната здравна организация?

През 2011 като превантивна мярка СЗО включва ЕМП, излъчвани от мобилните телефони, в списъка на възможните канцерогени фактори, Group 2B, заедно с кафето, алое вера, консервираните зеленчуци. В тази група са елементи, за които не е доказано, че е имат канцерогенен ефект, но с оглед на принципите на СЗО са обект на постоянно наблюдение и превантивен подход.

 

В резултат на постоянното наблюдение през август 2019 г. СЗО заяви, ”Към момента, няма потвърдени нежелани странични ефекти от ниско ниво, дълготрайна експозиция на радиочестоти или честотни полета. Учените продължават активната си изследователска работа в тази посока.”

Πpeглeд нa oгpoмeн oбeм oт пyблиĸyвaни пpoyчвaния зaĸлючвa, чe нaличнитe дoĸaзaтeлcтвa нe пpeдпoлaгaт pиcĸ зa здpaвeтo, пpичинeн oт paдиoлъчeниeтo нa мoбилнитe тeлeфoни“, oбявявaт oт Националната здравна служба (NHS) на Великобритания.

 

 

2.

Няма доказателства, че 5G технологията е вредна за здравето на хората, нито че има различно влияние или носи по-висок риск отколкото предишните поколения технологии (4G, 3G, 2G и WiFi).

През 2019 г. екип от френски учени представиха пред СЗО изследване, което показва че рисковете за здравето заради 5G не са по-високи от сега действащите безжични технологии – 2G, 3G, 4G, даже на места експозицията при 5G може да бъде по-малка, заради технологични специфики.

Радио предавателите и телевизионните предаватели излъчват при многократно по-големи мощности от тези, използвани в мобилните комуникации. Радио и телевизионните станции работят през последните 50-60 години, без да са установени каквито и да е неблагоприятни ефекти върху здравето на населението, свързани с тяхното излъчване.

Всяко съвременно технологично устройство (самобръсначка, хладилник или тостер), което консумира електричество, създава електромагнитно поле (ЕМП).

Съществува ли опасност от електромагнитните полета?

Източниците на електромагнитни полета са комуникационните системи – базови станции за мобилна комуникация, всички цифрови телевизионни и радиопредаватели, както и далекопроводите за високо напрежение, трансформаторите на ток и други източници на ниски честоти. Медицинските скенери, радарните системи, компютърните мрежи, лазерните баркод четци, микровълновите печки и бебефоните също използват радиочестотни полета.

В зависимост от честотата и мощността си, тези ЕМП се делят на два вида: йонизиращи и нейонизиращи. Сред йонизиращите са ултравиолетовите лъчи, рентгеновите лъчи и ядрената радиация и те, както е известно могат да са опасни. Нейонизиращата, е твърде слаба, за да предизвика опасен биологичен ефект. „Няма известен механизъм за повечето форми на нейонизиращо лъчение, които да имат дори биологичен ефект,“ смята д-р Стив Новела, професор по неврология в Йейлския университет и редактор на Science-Based Medicine.

Излъчванията на всички устройства в мобилната мрежа – мобилните телефони и базовите станции и други са нейонизиращи и  не могат да причинят вреди върху органичната материя, независимо дали е на човек или животно.

Съществува ли риск за здравето на хората?

Възможните ефекти за здравето на хората от излагане на лъчи от микровълновата област на спектъра се изучава от повече от 20 години както в България така и в света. Няма неоспорими доказателства, че 5G технологията е вредна за здравето на хората, нито че има различно влияние или носи по-висок риск отколкото предишните поколения технологии (4G, 3G, 2G и WiFi).

Електрическите, магнитните или електромагнитните полета, излъчвани от устройства, като например електрически уреди, радиотелевизионни предаватели, електропроводи или електрически инсталации, мобилни телефони или други безжични комуникации, не притежават достатъчно енергия, за да разкъсат химични връзки, и поради това тези полета се наричат „нейонизиращо лъчение“.

Поколенията мобилни мрежи до момента 2G, 3G, 4G работят в диапазона 700-2600 MHz. 5G мрежите основно ще използват 3400-3800 MHz (3.4-3.8 GHz) и 26 GHz . В същият честотен диапазон и в момента работят бейбифоните, WiFi, Bluetooth и други.

Известните биологични ефекти от тези полета могат да се проявят при много по-високи нива на облъчване от тези, които се срещат в ежедневни ситуации. Тези видове нейонизиращо лъчение не са признати за източници на рак. Тъй ĸaтo eлeĸтpoмaгнитнoто лъчeниe нe e йoнизиpaщo то нe мoжe дa измeни ДHK cтpyĸтypaтa нa ĸлeтĸaтa или дa дoвeдe дo мyтaции.

През последните години са проведени широки проучвания за това как радиочестотните полета, включително тези, генерирани от мобилни телефони, могат да се отразят на здравето. Изучени са разнообразни влияния както в лабораторни условия, така и в естествена среда.

При нива на експозиция под нормите за безопасност не са отчетени негативни влияния върху човешкото здраве. Направените досега изследвания не са установили, че излагането на радиочестотни полета, при нива под нормите за безопасност, могат да причинят симптоми като главоболие и замаяност. Няма установена ясна връзка между симптомите на главоболие и умора и свръхнискочестотните полета.

При експозиция с високоинтензивно ЕМП, единственият здравен ефект, посочен в научната литература, е повишаването на телесната температура. Този ефект е установен само при определени производствени източници (например, индукционно нагряване на метали, заварка на диелектрици и др.).

Стойностите на електромагнитното поле, създавано от базови станции и безжични мрежи са толкова ниски (стотици пъти под граничните стойности на ICNIRP), че повишаването на телесната температура е незначително и не може да бъде причина за увреждане на здравето.

През 2011 СЗО включва електромагнитните полета, излъчвани от мобилните телефони, в списъка на възможните канцерогени фактори – Group 2B.

СЗО определя риска в тясна колаборация с Международната агенцията за изследване на рака. Канцерогенните фактори – тези, които причиняват рак, се категоризират в 4 класа, в четири степени на риск. В първи клас са доказаните канцерогени, във втори вероятните – 2А, и възможните – 2В. В третия и четвъртия клас са съответно недоказаните канцерогени и неканцерогените.

Това определяне е направено и в същата категория 2В попадат и кафето заради акриламидите, които съдържа, алое вера, консервираните зеленчуци.

Ако страховете бъдат доказани в независими лаборатории с убедителни факти, тогава СЗО променя класификацията и поставя съответния фактор в групата на доказаните рискове за рак и малформации. До момента това не е доказано за ЕМП, но с оглед на принципите на СЗО те са обект на превантивен подход.

През август 2019 СЗО заяви, че ”Към момента, няма потвърдени нежелани странични ефекти от ниско ниво, дълготрайна експозиция на радиочестоти или честотни полета, но учените продължават активната си изследователска работа в тази посока.”