Дик Рош: Европейската политика за Huawei трябва да се основава на факти

Huawei е била използвана от дискредитираната администрация на Тръмп като пионка в геополитическа игра, заяви бившият ирландски министър

Статия на Дик Рош, бивш ирландски министър по европейските въпроси и бивш министър на околната среда в Тhe Parliament Magazine.

Като човек, който изключително много уважава Европейския парламент, не се съмнявам, че членовете, подписали писмото от 14 октомври до Европейската комисия и правителствата на държавите членки относно Huawei, са го направили добросъвестно. За съжаление писмото съдържа твърдения за Huawei, които са очевидно неточни.

Ключов момент в изпратеното писмо е затварянето на европейските пазари за Huawei въз основа на това, че европейските доставчици на ИКТ оборудване са забранени или ограничени на китайския пазар на телекомуникации. Този довод е неоснователен. През последните 20 години Ericsson и Nokia получиха големи договори с China Mobile, China Telecom и China Unicom. И двете компании са доставили оборудване за 4G и 5G проекти за основна мрежа и мрежи за достъп в Китай.

В изявление за медиите на 8 юни Ericsson отбеляза, че „е засилил своя пазар в Китай“, като е спечелил 5G договори с големите китайски телекомуникационни оператори. В изявлението се посочва, че засилената пазарна позиция на Ericsson в Китай „е стратегически важна за Ericsson, тъй като това ще генерира предимства в мащаба и ще засили позицията на Ericsson на най-големия 5G пазар в света“.

На 15 юни Nokia публикува изявление за пресата, в което съобщава: „China Unicom избра основните мрежови продукти на Nokia за 5G“. В изявлението се казва, че Nokia е „горда да разшири своето сътрудничество с China Unicom“.

Изложените в писмото на членове на Европейския парламент тези, относно финансите на Huawei, отразяват неподкрепени с факти и необосновани твърдения, разпространени в САЩ. Тези твърдения бяха подробно разгледани в задълбочено становище до Федералната комисия по комуникациите на САЩ през февруари 2020 г. от д-р Вей Дзян, уважаван професор по свободно и конкурентно предприемачество във Висшето училище по бизнес на Колумбийския университет.

Ако американските власти и политици, които са срещу Huawei, разполагат с някакви доказателства, които да поставят под въпрос това становище, те биха го направили. Идеята, че Huawei се е възползвала от „милиарди долари публични субсидии“, също противоречи на фактите. Huawei отговаря на 90 процента от финансовите изисквания чрез своите собствени бизнес операции; салдото идва най-вече от международни банки при стандартни търговски условия. Средната ефективна данъчна ставка, платена от Huawei, е подобна на тази, платена от американски компании. Както всяка друга компания, Huawei има право да кандидатства за изследователска и развойна дейност. В това няма нищо уникално – много, ако не всички държави-членки на ЕС, предоставят подкрепа за научноизследователска и развойна дейност.

Писмото, подписано от членове на Европейския парламент и изпратено през месец октомври до Европейската комисия и правителствата на държавите-членки относно Huawei, преповтаря необосновани твърдения на администрацията на Тръмп относно „надеждността“ на Huawei като доставчик на ИКТ оборудване. Твърденията никога не са подкрепени с каквито и да било доказателства.

Необоснованото етикетиране на Huawei като „високорисков доставчик“ е обезпокоително, несправедливо, неоправдано и пренебрегва следните факти:

  • Huawei е доверен доставчик на големите европейски мрежови оператори повече от 20 години
  • Huawei е най-строго наблюдавания и контролиран доставчик на ИКТ на пазара
  • Компанията нито веднъж не е претърпяла сериозен инцидент в областта на киберсигурността и продуктите на Huawei се считат за „чисти“.
Тези, които атакуват сигурността на Huawei, не са представили и никакви доказателства в подкрепа на своите твърдения. Huawei управлява центрове за киберсигурност във Великобритания, Германия и в Брюксел. Компанията споделя в изключително висока степен достъпа до изходни кодове и други чувствителни данни с европейските правителства, държавни агенции и мрежови оператори.

В допълнение към всичко това, онези, които се застъпват за затварянето на Европа за Huawei, не признават нито икономическите ползи, които операциите на компанията носят за Европа, нито разходите, които ще възникнат, ако прокарваните от тях политики бъдат следвани.

През септември Oxford Economics, лидер в глобалното прогнозиране и количествен анализ, публикува проучване, поръчано от Huawei, което установи, че на пряка, непряка и индуцирана основа Huawei през 2019 г. има общ принос към европейския БВП, който възлиза на милиарди, подкрепя десетки хиляди европейски работни места и генерира милиарди данъчни приходи за европейските власти.

Значителните икономически вреди, които Европа би си причинила със затварянето на европейските държави за Huawei, се пренебрегват от тези, които защитават това действие. Тези, които искат Huawei да „излезе“ от Европа, пренебрегват и изключителния принос на компанията в научноизследователската и развойната дейност. Индексът за инвестиции в промишлеността за научноизследователска и развойна дейност на ЕС за 2020 г., изготвен от Съвместния изследователски център на ЕС, нарежда Huawei сред челните три световни иновативни компании.

Huawei, която създаде първия си европейски изследователски център в Швеция през 2000 г., извършва значителни научноизследователски и развойни дейности на 23 обекта в цяла Европа и в момента си партнира с над 150 европейски университета. Наскоро компанията обяви инвестиционна програма за научноизследователска и развойна дейност в Ирландия на стойност 70 млн. евро.

Писмото от членове на Европейския парламент също така не разглежда значителните разходи, които при затваряне на Европа за Huawei ще се наложи да направят европейските телекомуникационни оператори.

5G Phone

Друго проучване на Oxford Economics изследва разходите, свързани с ограничаване на конкуренцията в 5G мрежово оборудване в цяла Европа. Според изследването, изключването на ключов доставчик на оборудване като Huawei би увеличило инвестиционните разходи средно с почти 3 млрд. eвро годишно през следващото десетилетие (при цените през 2020 г.), годишно увеличение на реалните разходи с 19%, което неизбежно ще се отрази на внедряването на 5G . Тези увеличени разходи в крайна сметка ще бъдат прехвърлени и заплатени от европейския бизнес и от европейските граждани.

Пренебрегван е и фактът, че в продължение на повече от 20 години Huawei обслужва европейската телекомуникационна индустрия, стана ключов доставчик на водещите европейски мрежови оператори, сътрудничеството  с тях е дългогодишно и са изградени отношения, основани на взаимно доверие и уважение. Компанията е развила връзки със стотици европейски доставчици, които пряко и косвено поддържат хиляди европейски работни места. Това би трябвало да означава много.  Huawei е използвана от дискредитираната администрация на Тръмп като пионка в геополитическа игра. Безпрецедентна кампания за дезинформация срещу частна компания бе проведена от САЩ от агенции, за които във времето се оказа, че не са обективни.

Публичната политика трябва да се основава на обективен анализ и да се основава на факти. Голяма част от дебатите за Huawei са всичко друго, но не и обективни или основани на факти. Време е да рестартираме дебата.