5G в полза на индустрията

Последните технологични изобретения на Huawei в услуга на бизнеса
Huawei 5G Britain

Huawei Technologies откри нов изложбен център за прилагане на технологията от пето поколение за индустриални цели (5G Industry Application Center) в централата на компанията в Шънджън.

Учени, журналисти и представители на научно-изследователски центрове от България днес бяха сред първите онлайн посетители на изложбата, като участваха в дискусия за ролята на 5G в съвременната индустрия, която все повече се развива на основата на високите технологии.

Huawei Technologies България има амбицията да представи пред българската общественост характеристиките и приложението на 5G за промишлеността и бизнеса, както и сигурността на оборудването, което предлага като световен лидер в тази област.

Пред българските участници във виртуалното посещение на изложбения център бяха демонстрирани четири категории продукти –  бизнес инсайти, сценарии за индустриални приложения, елементи на индустриално приложение и изграждане на капацитет. Цялата изложбена зала има приложна и бизнес стойност, демонстрира множество решения, развитие на екосистема, E2E услуга и бизнес модели, осигурявайки чудесна среда за представяне развитието на 5GtoB (5G за бизнеса).

Целта на 5G за бизнеса е да стимулира производителността на широк спектър от индустрии – минна, циментова, желязо-преработваща промишленост, електроснабдителна мрежа, пристанища и други. Най-нови технологии, представящи различни сценарии се помещават в изложбения център на Huawei 5G IAC.

Минна промишленост

Технологията от пето поколение може да подобри процесите в минната промишленост чрез интелигентно дистанционно управление на машини и съоръжения и инспекция на подземни маршрути, което ще намали броя на работниците под земя (до 50%) за повече безопасност. Това ще доведе и до намаляване на производствените разходи.   

Стоманодобив

С помощта на 5G технологията може да се извършва мониторинг на производствените площи, експлоатация на различни съоръжения, като това би могло да доведе до намаляване броя на работниците с 30% и  нарастване на производителността с 26%.

Интелигентна електрическа мрежа

При проверка на електирческата мрежа става възможна употребата на устройство за патрулиране (дрон, 5G камера  или робот) и инспекция, което може да спести 80% от разходите.

Участниците в дискусията стигнаха до заключението, че 5G отдавна вече не е само мобилна технология, ограничена до междуличностна комуникация. Възможностите, които дава технологията от пето поколение могат да се използват за разработване на широка гама от нови индустриални приложения като интелигентни свързани превозни средства, интелигентни фабрики, интелигентно здравеопазване, интелигентни мрежи, интелигентно образование, градска сигурност, интелигентно земеделие. Това прави навлизането на 5G, което предстои тази година в България, решаващо условие за развитието на тези сектори от икономиката и бъдещата им конкурентоспособност на световния пазар.