5G ще донесе 8 трлн. долара до 2030 г. добавена стойност, смята Nokia

М

обилните мрежи от пето поколение, известни като 5G, ще допринесат допълнителни 8 трлн. долара към световния брутен вътрешен продукт през следващите десет години. По този начин се подкрепя тезата на Европейската комисия, че новата технология ще е в основата на бъдещия икономически растеж и потенциален двигател на възстановяването след коронавируса.

Изводите са на задълбочения анализ на телеком вендора Nokia, в който са участвали над 1 628 компании в осем държави с действащи 5G мрежи от шест сектора. Очакванията за базирани на добавените нови работни места, стойност, услуги, оптимизация и дигитализация на бизнесите, повишение на заплатите и много други директни и повече косвени ползи.

„5G категорично показва, че подхрани бизнес успеха в бъдеще. Компаниите, които интегрират технологията ще се възползват от предимства, които не се ограничават само до по-големи скорости, а до пълна трансформация на дейността си“

Габриела Стиф Сьоман, главен стратегически директор на Nokia

„5G категорично показва, че подхрани бизнес успеха в бъдеще. Компаниите, които интегрират технологията ще се възползват от предимства, които не се ограничават само до по-големи скорости, а до пълна трансформация на дейността си“, коментира Габриела Стиф Сьоман, главен стратегически директор на Nokia в прессъобщението на компанията.

Икономическата оценка на една технология, като 5G в рамките на периода от сега до 2030 г. е доста трудна задача. Затова тя е и значително приблизителна. Други прогнози дават 13.2 трлн долара добавена стойност в рамките на 15 години. Само в рамките на Европа, ЕС оценява потенциала на поне 141 млрд. долара надграждане на икономиката и 2.3 млн. допълнителни работни места.

Големите предимства

Interior of warehouse in logistic center with Automated guided vehicle Is a delivery vehicle.

Твърдението на Nokia, че ще има пряка зависимост между бизнес успеха и интеграцията на 5G технологията е подкрепена с резултатите от изследването. Компаниите, които вече внедряват новото поколение мобилни мрежи са едни от малкото с 10% повишена продуктивност по време на коронавирус пандемията. Както и единствените, които постигат повишение на потребителския интерес по време на извънредната обстановка.

0
%
от големите компании ще инвестират в 5G до 5 години

Компании с 5G растат с по-бързи темпове спрямо своите конкуренти. 49% от тези, които разширяват приложенията на новата технология и 37% от тези, които я внедряват отчитат висок растеж през 2019 г. Срещу тях едва 20% от тези, които тепърва обмислят да я интегрират постигат това.

Поради тази причина, въпреки коронавирус пандемията и икономическите предизвикателства, 72% от големите компании планират да инвестират в 5G през следващите пет години.

Ранна фаза

stck-5g-speed-meter

Въвеждането на 5G от бизнеса все още се намира в доста ранна фаза. Това не е от изненада, най-малкото поради факта, че още самите оператори тепърва развиват технологията и мрежите от пето поколение. Nokia отчита интересни регионални различия. Компаниите в Саудитска Арабия и САЩ са по-отворени към иновации, като 13% и 12% съответно вече са интегрирали новата технология под някаква форма. Това контрастира на ситуацията в Европа, като разгледаните държави, като Германия, Финландия и Великобритания постигат между 2% и 4%.

Дял компании вече интегрирали 5G решения

Saudi Arabia
0
%
USA
0
%
britain
0
%
GERM0001
0
%
Finland
0
%

Въпреки, че в разгледаните държави, подобни мрежи има от близо година, все още повечето компании тепърва тестват и опипват почват за да определят правилния начин по интеграцията на 5G. Все пак близо 86% от запитаните компании обявяват, че имат вече разработена стратегия. Съществуват и доста, които все още изчакват, като около една трета от всички се опасяват, че големите инвестиции в нея, може да им навреди на конкурентоспособността в краткосрочен план.

Преградите за използване на 5G

nokia-docks-5g

Nokia очертава пет основни пречки, които ще затруднят по-бързото възприемане на 5G от бизнеса и съответно ще забави разгръщането на потенциала на технологията.

1

Наличността на екосистемата – 5G ще покрие големите градове и извън тях мрежите дълго време няма да са от пето поколение. Което ще е проблем за компании, чиито дейности са в провинцията на дадена държава.

2

Приоритизиране на 5G – Все още около една пета от компаниите (22%) са заявили, че интеграцията на 5G не е настоящ приоритет за техния бизнес.

3

Осъзнаване на 5G – Малко под една пета от запитаните бизнеси не разбират напълно 5G и осъзнаването на ползите на технологията.

4

Цената на 5G – Около 15% от запитаните не са сигурни дали тяхната компания ще може да си позволи съответните технологии свързани с новите мобилни мрежи.

5

Сигурност – Около една трета или 34% са изразили загриженост относно свръхсвързаността вследствие на 5G, както и на самата мобилна връзка.