5G спектър за мрежи на индустриални предприятия

5G няма да се използва само от операторите на мобилни мрежи, но и от индустриалните мрежи. Така ще бъдат заменени настоящите Wi-Fi мрежи или ще бъдат разработени нови бизнес модели, които изискват безжична връзка.

Като пример могат да бъдат посочени автоматизацията на фабриките, бизнес парковете, локалните мрежи в пристанища или летища, автономните автомобили, селскостопанските проекти.

Германия беше първата страна, която определи лента от 100 MHz, в обхват 3,4 – 3,8 GHz, за такава употреба. Швеция също определи лента от 80 MHz. Няколко държави планират да издадат лицензии – регионални или само за отделни обекти, в обхвата 26 GHz. Подобни лицензии могат да бъдат издавани и на самите индустриални предприятия.

Въпреки тези възможности, повечето страни все още не са публикували подробни планове. Добър пример за работа в тази насока е Финландия, която през юли 2020 г. издаде първата лицензия в обхвата 26 GHz на отделна електроцентрала.

Някои страни искат да предоставят честотни ленти в други обхвати за индустриални потребители – например 3,8 – 4,2 GHz в Белгия и Обединеното кралство или спектър в несдвоената лента от 2,6 GHz във Франция. Както е известно 5G е стандартизиран за по-голям обхват – 3,3 – 4,2 GHz, но Европа ще използва предимно 3,4 – 3,8 GHz за мобилни мрежи.

5G infrastructure

Регулаторите също могат да подкрепят индустриалните 5G мрежи, като насърчават или налагат на операторите споделяне на спектъра. Така например Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия и Италия задължават един или повече оператори – притежатели на лицензии в обхвата 3,4 – 3,8 GHz, да си сътрудничат с потребителите от индустрията, както чрез споделяне на спектър при поискване, така и чрез осигуряване на покритие за индустриални съоръжения. В Обединеното кралство има такова задължение във всички честотни ленти, а в Италия е определено за лицензиите за обхват 26 GHz.

Практиката досега показва, че в повечето държави, лицензии за мрежи на индустриални предприятия се издават по реда на заявяване. Такива страни са Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Швеция и Обединеното кралство. В повечето случаи лицензиите са за конкретни обекти, като във Франция обхващат и по-големи региони.

Тези данни сочат недвусмислено, че изграждането на 5G мрежи, по поръчка за индустриални потребители, може да бъде интересен бизнес случай, като възможностите за гъвкаво управление на спектъра са ключови за задоволяване на такива нужди.