Здравните митове за 5G: развенчани

Безброй проучвания на медицински специалисти, учени, независими организации, доказват почти всеки месец безопасността на мрежите от ново поколение. Колкото и да е странно, теориите за конспирация не притихват, навярно затова продължават да се намират хора, които питат: “Опасни или безопасни са мобилните мрежи от пето поколение за здравето ни?”

Дори след затихването на пандемията от коронавирус, по време на която още повече се засилиха конспиративните теории, темата за безопасността на 5G продължава да е актуална.

Още в началото на този обширен материал е важно да припомним, че на база доклади и проучвания на международни здравни, правителствени, технологични и регулаторни организации, мобилните 5G мрежи не са вредни или опасни за човешкото здраве. Широката научна общественост категорично споделя това мнение. Нещо повече – регулацията е толкова стриктна, че приетите изисквания за излъчвания не само се спазват, но и средата е силно регулирана и се контролира непрекъснато от компетентните отговори.

Важно е също така да припомним, че електромагнитните излъчвания се разделят на два типа – йонизиращи и нейонизиращи. Първите имат силни свойства и предизвикват промени на атомно и молекулярно ниво. Тук говорим за радиоактивни лъчения като алфа, бета и гама лъчи. Накратко – йонизиращите електромагнитни полета наричаме “радиация”.

Eстествени или изкуствени източници ни излагат непрекъснато на другите вълни, т.нар. нейонизиращи излъчвания. Такива са например слънчевите лъчи и магнитото поле на Земята. Изкуствени източници са електроуредите в дома ви, WiFi мрежите, че дори и ефирната телевизия и радиото.

Като стана дума за телевизия и радио, добре знаете, че радиовълните се използват повече от век за разпръскване на ефирно радио и ефирна телевизия. Може да се представите какво количество изследвания са направени и да, тези вълни нямат негативни потенциални ефекти върху човека.

Когато стане дума за регулации и проверки, то телекомуникационните компании са със сигурност едни от най-регулираните бизнеси. Излъчванията на мобилните мрежи се засичат и следят непрекъснато, а изискванията и ограниченията са изключително високи. Важно е също така да се знае, че самите максимално допустими нива всъщност са установени така, че да бъдат доста по-ниски от потенциално вредните.

Научно погледнато, важно е да се знае, че има два основни показателя, които се ползват за безопасността на 5G мрежите – плътността на излъчванията, която контролира мощността на антените и базовите станции. Вторият показател е специфичният коефициент на поглъщане (SAR), който предпазва да ползваме устройства, които работят буквално “на ръба” на позволените стойности.

Разбира се, в различните страни има и различна регулация, но що се касае за България, ние сме една от най-регулираните държави, при това с много строг режим. Реално България е на трето място в света по най-защитаващи хората лимити.

Така или иначе ние използваме радиовълните повече от 120 години в нашето ежедневие, а повече от 40 години има масови мобилни клетъчни мрежи. Направени са десетки хиляди изследвания. Прибавете към това и всички изследвания, свързани с използването на радари, спътници, както и всякакъв друг тип безжична комуникация. Фактите са налице – повече от 120 години ние живеем безпроблемно при наличието на такъв радиофон.

В рамките на повече от един век технологиите се развиват, стават по-безопасни, а в същото време изследванията са повече и по-строги

Световната здравна организация е категорична: “Много изследвания са проведени през последните две десетилетия дали мобилните телефони представляват потенциален здравен риск. Изводите към момента са, че няма доказани вредни ефекти от ползването на мобилни технологии.” Американската агенция FDA допълва, че: “… продължава да вярва, че настоящите граници на безопасност за излагане на радиочестотна енергия на клетъчни телефони остават приемливи за защита на общественото здраве.”

Изключително важно е използването и позоваването да става на база достоверни и научно признати източници. Големите организации винаги съблюдават и определен протокол за оценка на риска при използването на изледвания. Професор Мишел Израел, биофизик в Националния център на обществено здраве и анализи, допълва: “Много хора правят научни изследвания, но много малко от тях могат да се използват за оценка на риска от мобилните технологии. Само проверени научни трудове, отговарящи на съответния протокл могат да се използват за някакви заключения, свързани с риска от радиовълни.”

5G технологиите не само, че доказано не са вредни, но и помагат за развитието на медицината, както никоя иновативна технология досега. Очевидно е, че с всеки изминал ден медицината се приближава по дългия си път от способностите да лекува към възможностите да предотвратява преждевременно все повече и повече болестни състояния. И всичко това се случва с безценната помощ на новата 5G технология.

Онкологът Желязко Арабаджиев допълва: “Съвременната медицина върви ръка за ръка с технологиите, защото съвременната медицина е високотехнологична. Медицината, каквато я познаваме в 19 век, слава Богу отдавна е изчезнала. Технологиите са ежедневни наши партньори, дори в лицето на обикновения компютър, който има във всеки лекарски кабинет. Да не говорим за диагностичните технологии в лицето на различните скенери и ядрено-магнитни резонанси, за да стигнем и до висшия пилотаж, който е роботизираната хирургия и различни виртуални хирургични подходи, но не на последно място и изкуствения интелект.”

В последно време се говори все повече за т.нар. телемедицина. Тя също е възможна благодарение на 5G технологиите, защото става връзка за предоставяне на консултации от големи разстояния. Д-р Арабаджиев: “Две са причините да се говори много за телемедицина. Едната, разбира се, е COVID-19, защото с настъпване на пандемията препоръките на Световната здравна организация бяха хората, които имат нужда да посетят болница, да прецизират тази необходимост. Затова препоръките бяха да се търси всякаква възможност за телемедицина, за предоставяне на здравни услуги там, където е възможно, от дистанция, без пациентът да излиза от дома си. Втората причина е, че съвременните болести, особено в областта на онкологията, понякога изискват мултидисциплинарен подход от различни специалисти. Те обаче не винаги се намират в една болница, но чрез тях се търси много широк обем от мнения и така се поставят по-правилна диогноза и по-правилно лечение.”

5G-технологиите променят медицината и това е очевидно. Медицината днес все повече се нуждае от технологиите, за да се развива. Но за да го стори със скоростта и в обема, за който мечтаем, тя се нуждае от иновативни, новаторски технологии, решения на бъдещето.

Пресечните точки между медицината и новите технологии са много. Специалистът Милена Стойчева пояснява: “Много е интересен въпросът какво означава в днешно време медицината и как технологиите я променят. Медицината се превръща в място, където ние искаме освен да се излекуваме, да предотвратим болестното състояние и да направим превенция на най-тежките заболявания. Това, с което технологиите ни помагат, е първо да ускорим този процес, дори да го преобърнем и да го ориентираме изцяло от болнолечение към здравеопазване. Едно от предизвикателствата с технологиите е, че ние трябва, когато ги ползваме, да развием достатъчно познания за тях и да си изработим критично мислене и оценка. Така че, от тази гледна точка аз също не съм видяла медицински и научни доказателства, че тези мрежи вредят.”

Да обобщим, тъй като може още дълго да говорим за митовете за вредността на 5G, както и за положителните ефекти, които има 5G-технологията върху такива ключови сектори като здравеопазването.

Още при появата на 5G се проведоха редица дискусии и изследвания с участието на авторитетни организации, които имаха за цел да проучат потенциалните опасности за човешкото здраве от страна на 5G. Краткото обобщение на изводите от всички тях е: “Не, 5G не е опасна за човешкото здраве, стига да се спазват съществуващите правила за пределни нива на електромагнитни излъчвания.”

Както стана ясно, в България тези правила се спазват стриктно, а ограниченията са доста по-строги от ограниченията в останалите страни. Нивата се определят от неправителствената Международна комисия за защита на нейонизиращи лечения (ICNIRP) и се използват от Световната здравна организация и от ЕС.

Контролът върху електромагнитните излъчвания остава и с това не се правят компромиси нито в България, нито където и да е в света – нещо което не се споменава никъде в групите за конспиративни теории. У нас този контрол е на две нива – при планиране на базовите станции и подаването на документите за техния строеж, когато операторът обявява колко ще са максималните излъчвания, които оборудването на базовите станции може да генерира. След това идва второто ниво на контрол, при което се правят реални замервания на оборудването, преди всяко съоръжение да бъде пуснат в експлоатация. Текущо също се извършва мониторинг от страна на Националният център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.