5G увеличава производителността в сравнение с 4G мрежите

Целта на 5G, като наследник на 4G, е да може да доставя: 

  • Изключително високонадеждна мрежа с по-постоянна производителност, независимо от местоположението на потребителя спрямо базовата станция;
  • Стабилна връзка дори в движение (със скорости от порядъка на 500 km/h) ; 
  • Увеличение на енергийната ефективност (клетите консумират до 100 пъти по-малко енергия). 

Таблицата по-долу обобщава очакваните показатели на 5G и тези, които са понастоящем налични при 4G : 

Според цели, зададени от ITU (Международен съюз за телекомуникации), 5G трябва да предложи скорост за потребителя и максимална скорост, съответно 10 и 20 пъти по-голяма от тази, която е налична в  момента. Максималната плътност на връзката ще бъде умножена по 10, а време-закъснението ще бъде намалено поне 10 пъти – целевото времезакъснение от точка до точка е 1ms в сравнение с 30-40 ms днес.

Защо 5G е по-бърз?

5G е много по-бърз, тъй като използва 5G New Radio интерфейс, както и други нови технологии, които използват много по-високи радиочестоти – 28ghz в сравнение със 700mhz – 2500mhz за 4G. Тези честоти позволяват трансферирането на експоненциално повече данни през въздушното пространство за по-високи скорости, намалени претоварвания и по-ниско времезакъснение.

Този нов интерфейс, който използва високочестотните милиметрови вълни, позволява използването на повече устройства в рамките на една и съща географска област; 4G може да поддържа около 4000 устройства на квадратен километър, докато 5G ще поддържа около 1 000 000 устройства. Това означава повече Netflix стрийминг, гласови повиквания и Youtube видеа, пренасяни без прекъсване през ограниченото въздушно пространство.