КРС отбеляза Международния ден на телекомуникациите и информационното общество и проведе работна среща

На 17 май 2021 година,  денят, в който  се отбелязва Международния ден на телекомуникациите и информационното общество, Комисията за регулиране на съобщенията проведе работна среща с представители на мобилните предприятия.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с развитието на мрежите от ново поколение в България и осигуряването на качествени услуги за крайните потребители в по-малко населените райони на страната.

Бяха разгледани и въпроси по отношение провеждане на договорите за предоставяне на електронни съобщителни услуги на крайни ползватели в съответствие с изискванията на новата европейска рамка, въведена в Закона за електронните съобщения, както и други въпроси от областта на телекомуникационните услуги.