КРС: резултати от търга за радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) приключи процедурата за провеждане на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz.

 

На 6 април 2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) проведе търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставяне на електронни съобщителни услуги (режим на работа TDD), с национално покритие. 

Предмет на търга бе издаване на три разрешения за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz с национално покритие за срок от 20 години.

Търгът приключи успешно с разпределение на  предвидения радиочестотен ресурс на тримата участници в търга, съгласно правилата на тръжната процедура и предложените   от участниците оферти, както следва:

1 / Едно разрешение за честотна лента 3600–3700  MHz на „ А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с предложена цена 4 700 000 лв.

2 / Едно разрешение за честотна лента 3700–3800 MHz на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД  с предложена цена 4 600 000 лв.

3 / Едно разрешение за честотна лента  3500–3600 MHz на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с предложена цена  4 100 000 лв.

Общата сума, която трите предприятия участници в търга се предвижда да заплатят за ползване на предоставените честоти е 13 400 000 лв.