Зелено 5G за Транспорта и Производството

5G за подобрена устойчивост на транспортния сектор

Транспортът произвежда около 1/3 от вредните емисии в много региони и съответно той е секторът, в който 5G може да има най-значимо въздействие върху екологичната устойчивост.

Според проучване на Huawei до 2025 година над 200 милиона превозни средства ще бъдат свързани към 5G мрежи и 100% от новите превозни средства ще бъдат свързани към интернет.

Подобрената енергийна ефективност в транспорта ще допринесе за устойчивостта на други сектори, особено тези, при които сложните транспортни системи са взаимосвързани, например в интелигентните градове или при логистичните операции.

Мерките за подобряване на енергийната ефективност в транспорта могат да бъдат многообразни и взаимно-допълващи се, като такса за влизане с автомобил в центъра на градовете или стимулиране на алтернативните начини на пътуването като колоездене или внедряване на повече пешеходни зони. Всички тези мерки могат да бъдат подкрепени от 5G, в комбинация с базирани на облачни системи и подобрена аналитика чрез Изкуствен Интелект. Тези технологии могат да подобрят енергийната ефективност на транспорта по няколко начина:

• Подкрепа за нарастваща степен на автономност, така че колите, камионите, влаковете и другите превозни средства, задвижвани от възобновяеми източници на енергия, да разполагат с информация в реално време, за да вземат автоматизирано най-добрите решения относно маршрута, паркирането и т.н., Такъв подход ще доведе едновременно до използване на енергията най-ефективно, избягване на задръстванията, и увеличаване на безопасността на пътя. Броят на свързаните автомобили ще достигне 831 милиона до 2027 г. според Analysys Mason (вижте графиката по-долу).

• Въвеждането на интелигентни транспортни системи, които дават възможност на облачните платформи да регулират движенията на всички превозни средства в градовете, както и на цялата инфраструктура като светофари или паркоместа в реално време.

Всичко това изисква 5G мрежа която е достатъчно гъвкава, за да поддържа голямото разнообразие от приложения, които автомобилните и транспортните екосистеми изискват.

5G за подобрена устойчивост на производството

Производството е един от най-големите потребители на енергия. Производствените съоръжения се различават значително по отношение на нивото на технологично усвояване. Напълно автоматизираните центове могат да намалят енергийната си консумация като свързват роботи и машини от следващо поколение безжично с 5G, използвайки AI анализ за предсказуема поддръжка и намаляване на неизправности.

По-малко технологични заводи, с голям брой ръчни процеси и стари машини, имат възможност да преминат директно към безжичен IoT, като започнат да свързват своите машини и хора, за да повишат ефективността.

Производството е една от най-взискателните индустрии, тъй като нейните процеси изискват ултра ниско време-закъснение, свръхвисока наличност и надеждно покритие в сурови условия. 5G може да осигури необходимите подобрения, следвайки целите и препоръките на проекта на ЕС 5GPPP (5G публично-частно партньорство).

Фокусът на „Фабрики на бъдещето“ на 5G-PPP е върху технологии, които ще поддържат следните изисквания, като постигат значителни подобрения по отношение на устойчивостта и енергийната ефективност:

• реконфигурируеми, адаптивни и развиващи се фабрики
• високоефективно производство, съчетаващо гъвкавост, производителност, прецизност и нулеви дефекти за спестяване на енергия и ресурси
• безопасни и атрактивни работни места
• нулеви емисии (включително шум и вибрации).

Тези цели са в основата на пътя към дигитализацията, изложена от Европейската Изследователска Асоциация на Фабриките на Бъдещето (EFFRA), която очертава списък с промени, всяка от които зависи от ефективната взаимовръзка на машини, роботи, производствени линии, продукти , сензори и оператори един към друг и към back-end системи. В планът има три основни елемента, които в крайна сметка водят до създаването на напълно устойчиви фабрики:

интелигентни фабрики: автоматизирана работа на цеха, вградени компютри, наблюдение в реално време, адаптивно управление, автономно задействане и кооперативно машинно взаимодействие
цифрови фабрики: гъвкав анализ на огромни количества цифрова информация, управление на знания, информирано планиране и съвместна инженерна поддръжка
виртуални фабрики: свързани и съвместни предприятия и изключително гъвкави глобални вериги на доставки.

Проучване на глобалния изследователски лидер McKinsey излага пет основни начина, по които 5G може да революционизира производството:

• Облачен контрол на машини – дава възможност на машините да се управляват безжично в реално време на драстично по-ниска цена и енергийна консумация
• Добавена реалност – поддържа поточно предаване на висококачествени инструкции на работниците или роботите в по-сложните процеси
• Автоматизирани превозни средства във фабрики
Високоскоростно вземане на решение, тъй като 5G позволява обработването на огромни количества данни в почти реално време
• По-ефективни производствени линии с Ultra-HD наблюдение над процесите