Официална позиция на United Group във връзка с оборудването в мрежата

В момента United Group провежда търг за избор на доставчици за по-нататъшното развитие на мрежите си и внимателно се обмислят всички възможни опции.

Като водещ телекомуникационен и медия оператор в Югоизточна Европа, предлагащ услуги на пазар от над 40 милиона потребители, ние се ангажираме да предоставяме на нашите клиенти възможно най-добрите мрежи – включително по отношение на сигурност, качество и надеждност.

За всички наши сегменти избираме технология, базирана предимно на бизнес логика, технологични предимства, повишена клиентска удовлетвореност и време за внедряване. Също така наблюдаваме внимателно развитието на сигурността на оборудването, предоставяно от различните доставчици, както и препоръките на ЕС в това отношение. 

В процеса на избор на доставчици за по-нататъшното развитие на нашите мобилни мрежи ще вземем предвид всички аспекти на бизнеса и сигурността и ще предоставим най-модерните услуги на нашите клиенти в бъдеще. 

Независимо на кой доставчик използваме оборудване в нашата инфраструктура, ние ще продължим да инвестираме в развитието на мрежите и услугите си, за да предоставяме най-качествените телекомуникационни решения навсякъде където оперираме.

В тази връзка искаме да подчертаем, че United Group изгражда и поддържа своите мрежи и технологична инфраструктура в пълно съответствие с всички закони и регулации във всяка от страните, в които работи.