FOMO: eдна от причините за ръст на 5G през 2021

Изпълнителният директор на T-Mobile Майк Сивърт обяви своята оптимистична прогноза за развитието на телекомумикационния сектор през 2021 година. Една от причините със сигурност ще бъде 5G. “Това ще е годината, която най-вероятно ще ни промени,” каза Майк Сивърт. Шефът на T-Mobile поясни, че очаква да не се повтарят колебанията в пазара и поведението на клиентите през пандемичната 2020 година.

В допълнение на това, Сивърт каза, че една от причинита за ръст ще бъде 5G. Той поясни, че се очаква ръст на интереса към технологията, продиктуван най-вече от чувството FOMO, което ще се породи след потребителите.

FOMO (fear of missing out) e интересен феномен, който се наблюдава от години. Накратко – в днешният забързан свят се наблюдава един “страх от пропускане”, засягащ основно младите хора. Те трябва да бъдат на всички места едновременно – било то на няколко събития вечерта, да снимат всичко на мобилните си телефони, да препускат от място на място, за да не изпуснат нещо. Психологическият феномен е свързан както с наличието на нови технологии, така и на повишеното ни присъствие в социалните медии. Страхът от пропускане се прехвърля и на технологичния фронт – как така няма да притежаваме определена технология, която вече е факт и редица други хора я използват.

Президентът по технологиите на T-Mobile Невил Рей обяви, че абонатите на оператора вече ползват 5G мрежата 15 процента повече от средното. Това е очаквано – по-бързата мрежа дава възможности мобилният телефон да се използва ефективно за гледане на висококачествени филмови продукции, за гейминг и други забавления, изискващи по-голям ресурс и по-бърза връзка с Интернет.