Истинският тест: колко бърза може да бъде 5G мрежата днес

Основното преимущество на 5G е скоростта. Но дали тя е възможно постижима в момента? Основният проблем с 5G скоростите, който е много различен от 4G, е изискването за по-широк спектър, който не може да бъде достижим само при оптимизиране на сегашните 4G мрежи.

За да се разбере защо все още е невъзможно да бъдат достигнати определените 5G скорости, трябва да бъде точно и ясно обяснено защо новата 5G технология е различна 2G, 3G и 4G. За да бъде възможно предоставянето на услуга за тези технологии е необходимо изграждането на различни мрежи, но в случая с 5G услугите, няма изискване за нова мрежа. Чрез динамично споделяне на спектъра, една мрежа може да бъде използване както за 4G, така и за 5G услуги.

Основното затруднение, пред което се изправяме, е че 5G скоростите, различни от 4G, изискват широк спектър, който едва ли ще е възможно да бъде достигнат само с оптимизиране на настоящите 4G мрежи. За истински 5G скорости, очаквани от мнозина, операторите ще имат необходимост от спектър в 3.6 GHz обхват. За крайният потребител въпросният DSS (Dynamic Spectrum Sharing) означава следното: ако сърфирате с 5G смартфон в радиус на антена, екипирана с тази технология, то вие използвате 5G стандарта. Ако сърфирате в същия радиус на същата антена, но с 4G телефон, то използвате 4G. Накратко – една антена, две мрежи.

Интересно е да се види как някои от големите оператори в САЩ и Великобритания управляват своите 5G услуги.
Спектър, който в момента се използва в САЩ и Великобритания

Технологията DSS продължава да се възприема като краткосрочно решение на 5G проблемите, пред които се изправят операторите. DSS позволява бързо преминаване към новата технология, за да се задоволи интереса на потребителите, както и за създаване на конкурентно предимство пред останалите оператори. Факт е, че единствено милиметровият честотен обхват (mmWave) може да предостави гигабит скорости. Предстои да видим как ще се развие световния телекомуникационен 5G пазар.