Приносът на 5G за Зелената Сделка

5G технологията е ключов инструмент за постигане на европейската “Зелена Сделка”, целяща ЕС да достигне 0% въглеродни емисии до 2050 г. Индустрията на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) вече е най-големият купувач на възобновяема електроенергия в света, което я прави жизненоважен играч в постигането на тази цел.

Телеком операторите станаха по-устройчиви

Телекомуникациите станаха първата индустрия, която се ангажира с целите на ООН за Устойчиво Развитие (Sustainable Development Goals) през 2016 г.

С въвеждането на 5G мобилните оператори знаят, че трябва да съчетаят засиленото използване на данни от потребителите с висока енергийна ефективност. Следователно, те се стремят 5G да се изгради и поддържа интелигентно, за да консумира възможно най-малко енергия. Според анализорския гигант Analysis Mason, спестена мощност на бит при 4G е само 10%, а при 5G – 90%.

Това е възможно чрез динамични процеси контролирани от Изкуствен Интелект за изключване на базовите станции в неактивен режим и за разпределяне на мрежови ресурси само, когато са необходими за конкретно приложение.

Дигитализацията изисква увеличаване на използваните данни и високоскоростна свързаност, така че на първо място е наложително самите компании от ИКТ да бъдат енергийно ефективни. ИКТ решенията могат да допринесат за 15% намаление на глобалните въглеродни емисии, което е повече от екологичния отпечатък на ЕС и САЩ, взети заедно.

Въпреки че от 2010 г. насам, ръстът на данни и на потребители е експоненциален, екологичният отпечатък от ИКТ сектора е спаднал до 1,4%, тъй като секторът до голяма степен използва възобновяеми енергийни източници.

Това обаче не трябва напълно да ни успокоява, защото в глобалната мобилна мрежа, общия енергиен разход се оценява на 25 милиарда долара. Следователно, заради споменатата спестена мощност на бит (90%), 5G ще позволи всички индустрии да се дигитализират, което ще ги направи по-устойчиви и ще им помогне реалистично да изпълнят европейските цели за Зелената Сделка.

Дигитализацията може да намали вредните емисии с 20% до 2030 г., според Digital Europe. Също така, според Съвета на Европейския съюз, реализирането на пълния потенциал за глобална свързаност чрез 5G може да достави 2.2 трилиона евро за европейската икономика до 2030 г. и да има експоненциално въздействие върху намаляването на въглеродните емисии в Европа.

Възможно ли е да се изгради мащабно 5G-покритие без увеличение на енергийната консумация? Отговорът е ДА.

Ericsson, един от най-големите доставчици на 5G инфраструктура, реши да изгради 5G по различен начин, използвайки революционния „Breaking the Curve” модел.

Какво представлява той: чрез замяна на старо 4G оборудване с 5G-съвместима технология с енергоспестяваща функционалност, е възможно да се инсталира инфраструктура, управлявана чрез Изкуствен Интелект, която има нисък номинален разход на енергия.

Huawei, вече прилага своите 5G решения за повишаване на устойчивостта във всички сектори. Техните революционни решения ще бъдат обсъдени в материал в идната седмица, чрез анализ на докладът “Визията на Huawei за Устойчив Свят”.