Какво да очаквате от 5G през 2021: прогноза #1

 

2020 година беше една от особените години, които дълго ще се помнят. Дори, ако оставим на страна глобалната пандемия, то през 2020 се случиха още неща, които дадоха нова посока на развитието на света в годините напред. Ако говорим за телекомуникационната сфера, не бива да забравяме търговската война между САЩ и Китай, която даде своите сериозни отражения на индустрията. Ако гледаме позитивно обаче, 2020 година със сигурност беше – да използваме класическата терминология – годината, в която се лееха основите и се създаваше инфраструктурата за мащабно навлизане на 5G в живота ни. И това ще бъде факт през 2021 година.

Мобилните оператори по света използваха 2020, за да изградят мрежи, да разширят обхвата на действащите, да проучат по-широко възможностите за експанзия и да утвърдят навлизането на 5G. Без съмнение, макар съвсем да не е първия 5G-телефон на пазара, навлизането на Apple в 5G-сектора е изключително важно от консуматорска гледна точка. Пускането на моделите от серията 12, които поддържат 5G, бележи нов етап от консуматорското навлизане на 5G.

В тази връзка една от най-важните прогнози за развитието на 5G през 2021 година е именно влиянието на крайния потребител.

Прогноза #1: крайният потребител ще влияе силно върху развитието на 5G

Причината за това е по-широкото навлизане на 5G-телефоните на пазарите по света. Разбира се, това не е случайно – от една страна по-достъпните чипове създават възможности производителите на мобилни телефони да прегледат достъпни 5G-устройства. От друга, тъй като е изключителен фактор на пазара, е компанията Apple. Както вече стана ясно, едва ли има технологичен стандарт, наложен от Apple, който да не е преобърнал начините, по които работи цялата индустрия.

Подобна тенденция се наблюдава със серията 12.

В следствие на това се очаква през 2021 години крайните потребители да са тези, които – грубо казано – ще “повлекат крак” в развитието на 5G. Все по-голямото използване на мобилните телефони за достъп на видео съдържание дава предпоставки за по-голямо използване на данни от потребителите на мобилни услуги. Това дава сигурност на телекомуникационните компании, че инвестициите в новите 5G-мрежи ще даде резултат. Очакванията на крайните потребители се засилват, както и необходимостта от по-бърз и надежден достъп до Интернет, където и да се намират. Все неща, които могат да бъдат осигурени от 5G.