5G в България

5G В БЪЛГАРИЯ

 

Петото поколение мобилни мрежи (5G) се очакваше да навлезе в България през лятото на 2020 г. По стечения на обстоятелствата и различни регулаторни решения, най-вероятно стартът на подобни услуги ще бъде отложен поне с шест месеца. Самата технология ще бъде развивана на етапи, като първо ще се използва и модернизира настоящата 4.5G мрежа към 5G.

Това ще става софтуерно и с добавяне на нови честоти. В последните фази ще бъдат изградени и самостоятелни системи, което ще се случи поне след около пет години. Бъдещето на 5G в България зависи от няколко ключови фактора, повечето от които са свързани с регулаторната рамка, освобождаване и разпределяне на нови честоти и др. В същия момент, стриктния контрол на излъчванията от мобилните станции в страната ще продължи да е в сила и за новата технология.

ПАРАМЕТРИ И УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 5G

 

ЧЕСТОТИТЕ ЗА 5G В СТРАНАТА

 

700
MHz

В България ще се използват три вида радиочестоти, които ще се добавят към съществуващите и на които ще се развива 5G. Те са определени като стандартни за целия Европейски съюз. При дългите вълни, това са 700 MHz, които до скоро се ползваха от цифровата ефирна телевизия (най-вече от БНТ) и все още значителна част от тях се държат от Министерство на отбраната за военна комуникация.

 

3.5
GHz

Средните вълни, са в спектъра от 3.5-3.6 GHz, като и те вече бяха използвани за изграждането на мобилна мрежа – тази на „Макс телеком“ по WiMax технология преди десет години. Именно те се очаква да бъдат първите на които ще бъдат пуснати 5G мрежи в България.

 

25
GHz

Късите, милиметрови вълни в обхват 25GHz са свободни, но те ще се развиват на по-късните етапи, когато вече има изградено основно 5G покритие. Те ще се използват за създаването на допълнителен слой, който да предоставя бърза връзка без забавяне на ключови устройства, които изискват работа и синхронизация в реално време. Това се очаква след поне между три и пет години.

 

УСЛОВИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

 

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЕСТОТИТЕ

 

Най-важният аспект е освобождаването на радиочестотите на които ще се развива 5G мрежите. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) се очаква да проведе търг за тях и те да се разпределят между операторите до края на 2020 г., но процесът може да се проточи и до следващата година. Има проблеми в 700 MHz, където свободният спектър стига за един, най-много двама от телекомите в страната. Докато не се освободи достатъчно ресурс и за трите компании, ще има спорове по темата. Важен аспект е освобождаването на 800 MHz, които са блокирани основно от военните и са необходими за създаване на национално покритие на 4G.

 

ПОНИЖАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИТЕ ЗА ЧЕСТОТИТЕ

 

Един дългогодишен спор между телекомите и регулатора застава на пътя на 5G. Това е размера и начина на образуване на тарифите за предоставяне на радиочестотите. Те са формирани през 90-те години, когато е използвана само една лента. След двугодишни дебати, е приет компромисен план за свалянето им с повече от 50%, като новия ценоразпис ще влезе в сила от 1 януари 2021 г.

 

ОБЛЕКЧАВАНЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА МРЕЖИТЕ

 

Друг проблем за мобилните оператори е тежкият административен режим при изграждането и модернизирането на базовите станции. Независимо от действието, всяка подмяна на оборудването изисква разрешителни, като за нов строеж, което отнема между 12 и 18 месеца и струва милиони левове. Необходима е законодателна промяна, която да позволи да се облекчи тази наредба и при модернизация да се изисква само инженерна оценка. В същия момент, цялата процедура по контрола, следенето и замерванията на излъчванията ще продължи да действа, както е в момента.

 

ЕТАПИ ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА 5G

1

ТЕСТВАНЕ НА 5G МРЕЖА

 

5G тестовете се осъществяват с малко на брой клетки и базови станции (обикновено до две на оператор), за да се изучи новата технология, да се проверят основните параметри и възможности, както и възможната интеграция с настоящата инфраструктура. Също така да се покажат способностите и приложенията на 5G, които се отварят за потребителите и бизнеса.

2

РЕГУЛАТОРНА НАМЕСА

 

Тук се включва освобождаването на всички радиочестоти предназначени за 5G от държавата и предоставянето им на операторите. Към тази фаза спада още облекчаване на режима за модернизация на мрежите, като административните действия в момента отнемат между 12 и 18 месеца на базова станция и костват милиони левове за разрешителни.

 

Последната роля на държавата е да промени таксите за ползване на честотите, които в горните спектри са икономически необосновани.

 

3

СТАРТ НА 5G МРЕЖА

 

<p>Новата технология се очаква да навлезе в България първоначално като надграждане на съществуващата 4.5G мрежа. Това ще стане с добавянето на честотите от 3.5 GHz с една допълнителна антена и софтуерна интеграция. По този начин ще се осигури бързо покритие на основните населени места, пътни артерии и курорти. Честотите са свободни и само трябва да влязат в сила новите тарифи за тях, след което Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) да проведе търг за тях и те да се разпределят между операторите.

4

НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ

 

Следващата фаза е осигуряване на национално покритие на територията на цялата страна, като се използват дългите вълни от 700 MHz. Възможно е някой от операторите да се опита да пусне първи 5G, разчитайки на бързото усвояване на тези честоти, но е малко вероятно поради негативния опит в САЩ, където скоростите на 5G в тези спектри са по-бавни от тези на 4.5G.

5

САМОСТОЯТЕЛНА 5G МРЕЖА

 

Последният етап включва разгръщането на изцяло самостоятелна 5G мрежа (SA), която е независима от 4G. Това се очаква да се случи след няколко години (между три и пет), когато се усвоят и честотите в 25 GHz. Тогава ще бъде изградена по-плътно покритие от микро и наноклетки, които ще имат поне десеткратно по-слаби излъчвания от нормалните базови станции.

 

6

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ 6G

 

5G ще проправи път към следващото поколение мобилни мрежи. Новото 6G се очаква да бъде финализирано през настоящето десетилетие. Държави като САЩ, Китай, Южна Корея и Европа вече инвестират пари за неговото развитие. Без изградена 5G мрежа, преминаването към шесто поколение ще бъде в пъти по-скъпо и бавно, поради липсата на необходимата инфраструктура.

ХРОНОЛОГИЯ НА 5G В БЪЛГАРИЯ

Coat_of_arms_of_Bulgaria
Юли 2019
КРС дава временни разрешителни за 3.5 GHz
A1_01_08RED_3_L-768x768
1 Юли 2019
A1 България пуска първата тестова 5G базова станция в София
telenor-logo-1
22 Юли 2019
Теленор България започна 5G тестове в София и Хасково
telenor-logo-1
Юли-Август 2019
Теленор България провежда няколко големи събития през 5G, включително стрийминг на концерт и видео обучения
1280px-Vivacom_logo-no-label
Юли-Септември 2019
Виваком провежда вътрешни 5G тестове, но без да ги обявява публично
Coat_of_arms_of_Bulgaria
11 Септември 2019
Министерски съвет приема освобождаването на 700 MHz и 25 GHz за нуждите на 5G
A1_01_08RED_3_L-768x768
13-14 Септември 2019
A1 България провежда първия двубой по електронни спортове (гейминг) през мобилна 5G мрежа
telenor-logo-1
7 Октомври 2019
Теленор България и Кока-Кола демонстрираха възможностите на 5G в производството
1280px-Vivacom_logo-no-label
31 октомври 2019
Виваком демонстрира възможностите на своята тестова 5G мрежа, която е интегрирана в тази на опорната ѝ инфраструктура
Coat_of_arms_of_Bulgaria
31 октомври 2019
Българското правителство се ангажира с мерки за стимулиране на развитието на 5G
A1_01_08RED_3_L-768x768
7 декември 2019
A1 България демонстрира първата самостоятелна (SA) 5G мрежа
Coat_of_arms_of_Bulgaria
25 март 2020
Министерски съвет приема новите такси за предоставяне на радиочестоти, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.
Coat_of_arms_of_Bulgaria
7 Юли 2020
Гласуван е законопроект за облекчаване на строителния режим при модернизация на съществуващи мобилни базови станции
1280px-Vivacom_logo-no-label
21 септември 2020
"Виваком" стартира първата 5G търговска мрежа в България