Четири ключови начина, по които 5G помага на грижата за пациенти

Говори се много за здравеопазването и 5G – технологията, но въпреки това за мнозина от нас най-съществената връзка остават смартфоните. Непрекъснато са в ръцете ни и когато става дума за 5G знаем, че връзката е по-добра, по-сигурна, по-бърза, че бихме могли да използваме дадени приложения, свързани със здравето, на много места. Както казва ученият Бент Филипсън: “Да си мислиш, че 5G технологията е единствено важна за това да направи Интернет връзката по-бърза е все едно да кажеш, че електрическото е полезно само, за да можеш да четеш книга, когато е тъмно. Със сигурност това също са важни неща, но влиянието на двете открития – 5G и електричеството – далеч надрастват всичко това.”

Много са индустриите, които използват осезателно 5G технологията — секторът за видео игри, селскостопанската индустрия, здравеопазването. Телемедицината неслучайно отбеляза такъв риск, именно защото 5G технологията позволи да се развие бързо, осигурявайки необходимото постоянство и качество на връзката.

Ето някои от начините, по които 5G технологията може ефективно да допринесе за развитие на здравеопазването:

Голям потенциал за развитие на операциите от разстояние

Възможностите за развитие на операции от разстояние се увеличават неимоверно с интеграцията на 5G в операционната зала. Времето забавяне е вече изключително ниско, което намалява до минимум хирургическите грешки и е важно изискване за дистанционните операции. Наличните 4G услуги няма как да осигурят качеството, което е необходимо за безпроблемното развитие на телемедицината. Днес времето за забавяне е не повече от 2 милисекунди, което позволява невиждана досега акуратност и сигурност за пациентите.

По-добра комуникация между медици и пациенти

От изключително значение е комуникацията, която се осъществява между медици и пациенти. Благодарение на наличието на 5G, тя се подобрява значително – възможна е по-всяко време, а също така може да бъде дистанционна и сигурна във време на пандемия. В същото време, ако на пациента има поставени сензори, свързани с 5G, те могат в реално време да дават ценна информация на лекуващите медици. Така по-лесно се търси най-оптималното решение, което се взима навреме. Казано накратко – това спасява животи.

Телемедицината като мониторинг в реално време

Очаква се индустрията на телемедицината да продължи да расте, особено след като търсенето за по-голям достъп до здравни грижи се покачва, особено в отдалечените селски райони. За да се превърне телемедицината в ефективна и ефикасна, особено когато тя работи вместо лични консултации, бързата и надеждна мрежа е наложителна, което прави все по-важна интеграцията на 5G в здравния сектор. Така дори пациенти, които се намират в изолирани и/или селски райони, могат да получат достъп до най-добрите доставчици на здравни услуги, без да се налага да чакат продължително време или да пътуват на големи разстояния.

Ускорени патологични изследвания и диагностика

За да подобри диагностичните възможности и патологичните услуги, 5G може да увеличи достъпа до основно данни и да ускори процеса на идентифициране и лечение на определени състояния. Точно преди старта на коронавирус пандемията, в Китай имаше множество съоръжения, които използваха 5G за разработване на системи за дистанционно консултиране, диагностика и лечение. Поемайки тази инициатива, медицинските специалисти успяха да създадат уникална мрежа между болниците на първа линия с цел дистанционна диагностика и събиране на данни, улеснявайки бързото споделяне в реално време на жизненоважна информация, свързана с пандемията.