Европейски новини: търгове за 5G и други лицензи в България, Словения и Испания

България

На свое заседание, проведено на 25.02.2021 г., КРС взе решения за издаване на разрешения за ползване на ограничен ресурс – радиочестотен спектър, в обхват 2,6 GHz, на Теленор, Виваком и А1 България. С издаването на разрешенията приключи процедурата, обявена с Решение № 409 от 03.12.2020 г.,  за ограничаване на броя на разрешенията в обхват 2.6 GHz. Информация за процедурата беше публикувана на 01.02.2021 г.

Намерения за ползване на този спектър заявиха само трите оператора и поради това, че наличният ресурс е достатъчен за исканите разрешения, същите бяха издадени без конкурс или търг. Срокът на разрешенията е 20 години.

Словения

В Словения, за пръв път в ЕС, ще бъде използвана малката честотна лента в горния край на обхват 700 MHz (733 –736  и 788 – 791 MHz) за предоставяне критични за бизнеса услуги от типа машина –машина (M2M).

Повечето от другите държави нямат планове да използват този блок или са го запазили за евентуално бъдещо използване, за целите на защита на населението и помощ при бедствия и аварии.

На търг, приключил на 11 февруари 2021 г., BeeIN спечели за 970 000 евро при първоначална цена от 220 000 евро правото да ползва тези ленти за срок от 15 г.. BeeIN е дъщерна компания на словенската компания Iskra – една от водещите компании, произвеждащи от 1948 г. високо надеждно електрооборудване за критични сектори като енергетика, транспорт и др.

BeeIN е задължена до 2025 г. да обхване с новоизградената критична инфраструктура 90% от съоръженията на отделните потребители, като покритието по територия следва да е 75% до 2030 г. В допълнение към общите законодателни задължения, свързани с мрежовата сигурност, операторът трябва да разработи подходящи организационни и технически мерки за справяне с критични ситуации и осигуряване на непрекъснато функциониране на мрежата в 99,99% от времето. Наред с това се изисква надеждно електрозахранване с гарантирано 72 часа автономна работа.

Испания

На 22.02.2021г. приключи търг за общо 20 MHz в обхват  3.4 – 3.6 GHz за предоставяне на електронни съобщителни услуги. В търга имаше двама участника – Telefónica и Orange, като всеки от тях придоби лицензия за 10 MHz (TDD) на първоначалната цена от 21 млн. евро. Лицензиите са технологично неутрални, със срок до 4 декември 2038 г. Операторите нямат лицензионни задължения за инвестиции, покритие, както и за осигуряване на достъп на други оператори до мрежите. При преразпределението (refarming) на спектъра 3.4–3.8 GHz, определените в лицензиите конкретни честотни ленти могат да бъдат променени. 

След търга, четирите испански оператора ползват общо 380 MHz в този обхват- Orange – 110 MHz, Telefónica – 100 MHz, Vodafone – 90 MHz и Más Móvil – 80 MHz. Единствено спектърът на Vodafone е в съседни ленти. 

В момента в Испания се осъществява преразпределение (refarming) на целия обхват 3.4–3.8 GHz. така, че всички оператори ползващи спектър в този обхват да имат съседни ленти.

Все още не е изяснено как ще се отчете, че ползваните технологии в обхвата са различни – както TDD, така и FDD, а също така и че разрешенията са с различен срок.

Засега правителството обяви, че през първото тримесечие на 2021 г. ще бъде преразпределена (refarming) лентата 3,5 GHz.