Имат думата адвокатите: предстоят ли телеком-войни, заради 5G

Зад актуалните теми от годината – било то създаване на коронавирус-ваксина или стартиране на нова 5G-мрежа, освен колосален труд на екипи от учени, стои и един донякъде скрит, също толкова обемен обаче, труд на адвокати. Независимо дали се занимават с патентно право, търговско право или каквото друго ви хрумно, това са специалисти в неподозирано голям брой области, без чиято помощ нито една ваксина, нито една 5G-клетка няма да видят бял свят.

Състезанието за създаване на ваксина или състезанието за изграждане на по-бърза 5G-мрежа e неминуемо свързано с работа на екипи от адвокати, които също се състезават с времето, също работят при безпрецедентни условия. Изискванията на скорост създават усещане за глобални екипи, разказват хора, които работят неуморно. Подобна култура на кооперация, при това случваща се предимно дистанционно, всъщност е възможна именно, заради бързите и стабилни връзки, предлагани от 5G.

Една от причините за ускорената работа на адвокатите са патентните сделки. Естествено – бихте казали – винаги става дума за пари. Да, така е, но кагото се създава даден продукт, патентната му защита е изключително важна. В немалко от случаите създадетелите на лекарства държат патентите не само за конкретните медицински продукти, създадени от тях, но и за други, които конкурентите им биха използвали, ако искат да създадат подобна ваксина.

Необходимостта от повече ваксини за едно лечение, от различни производители, което е често изискване на правителствата, създава предпоставки за огромен на брой сложни лицензни сделки и на помощ тук идват адвокатите.

Къде е мястото на новите 5G-технологии?

Адвокатите за решаване на патентни спорове ще имат много работа. Ето защо.

Когато новата генерация супер бърза 5G безжична технология навлезе все по-мащабно в Европа, предричат британски експерти, телекомите ще изпаднат в състояние на война помежду си. От една страна за пазарно надмощие, а от друга в желанието си да наложат свои лицензионни условия.

Анализаторът Наоми Хейзенбърг продължава: Междувременно се наблюдава ръст на т.нар. умни градове и умни домове чрез “internet of things” (което е възможно вече, заради 5G), което ще доведе до нови диспути, които трябва да бъдат решавани. Когато всичко в дома ви си говори помежду си, а хладилникът казва на супермаркета Sainsbury, че млякото е свършило, тези неща ще бъдат обект на спорове от TMT-гледна точка (TMT – технологии, медии, телекомуникации).

В допълнение към това, увеличаването на използването на “истински изкуствен интелект”, който се развива бързо и заради 5G, също е обект на засилен патентен интерес. Интересното тук е, че за да бъде издаден един патент, изобретението трябва да е рожба на живо същество, а вече говорим за изобретения, създадени от изкуствен интелект.

Като добавите към това и други сфери, които се развиват бързо, заради възможностите на 5G, работата на адвокатите се увеличава – само помислете за колко регулаторни, етични и други въпроси повдига развитието на събирането на огромни масиви от данни; онлайн-работата на фармацевтичните компании; медицинските технологии за масово ползване като сензори, смарт часовници и други, които предават данни за нашето здраве, какво ли още не.

Влиянието на 5G и възможностите, които дава за бърза у надеждна връзка започва да се забелязва на все повече места и дава отражение на развитието както на иновативни, така и на традиционни професии.