„A1 България“ със солиден ръст на приходите и печалбата през лятото

A

1 България“ отчита солиден ръст на приходите и печалбата през третото тримесечие, независимо от нестабилната ситуация покрай коронавирус пандемията. Това се дължи на силното представяне на фиксираните услуги, като българският телеком, заедно със словенския компенсират по това перо, цялостните резултати на компанията-майка Telekom Austria Group.

Публикуваният на 20 октомври финансов отчет показва спад на капиталовите инвестиции на „A1 България“. Застоят може да се обясни с изчакване за пускане на 5G мобилна услуга в страната от оператора. В документите на Telekom Austria Group няма споменаване за точни или предстоящи планове за стартиране на подобна търговска мрежа, анализира доклада сайта TechTrends. „Виваком“ вече имат такава, макар и до известна степен, тя да е все още тестова.

Сходни ръстове

  • ПРИХОДИ (млн. лв)
  • ПЕЧАЛБА (EBITDA в млн. лв)
  • Мобилни услуги
  • Фиксирани услуги
  • Устройства и оборудване
  • Други

Приходите и печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) се повишават с идентичен темп от 4.8% през третото тримесечие спрямо същия период година по-рано. Постъпленията на „A1 България“ нарастват до 127 млн. евро през юли-септември. Добрите постижения се дължат на лекия ръст във фиксираните услуги и по-добрите продажби на устройства.

Приходите от мобилни услуги в същия момент стагнират до едни и съща нива от 68 млн. евро. Този развой се дължи на рязкото намаляване на парите по роуминг, които операторът не получава, вследствие на замразените международни пътувания.

По-високите приходи водят и до по-добра EBITDA, която през третото тримесечие достига 52.1 млн. евро. Разходите за поддръжка се увеличават, но те се оправдават с предоставянето на допълнителни услуги за потребителите и бизнеса. Така, балансът продължава да е положителен със стабилен ръст.

Възходът на домашния интернет и телевизия

A1-Fixed_Services_Portfolio

Пандемията и работата от дистанция се оказаха златна мина за фиксираните услуги. Което е видно доста ясно в резултатите на „A1 България“, особено при броя на абонатите на платена ТВ и домашен интернет. Първият показател расте от 520 хил. телевизионни потребители на 539 хил. Докато тези на домашен интернет скачат от 456 хил. потребителя спрямо третото тримесечие на предходната година до 474 хил. сега в края на септември.

Ситуацията не е такава с мобилните абонати, където тенденцията за спад продължава. Те се свиват на 3.76 млн. спрямо 3.92 млн. през същия период предходната година. Основният фактор остава изчистването на предплатените SIM карти, процес, който е виден и при другите оператори.

По-високите приходи водят и до повишаване на друг ключов за телеком индустрията показател – средномесечния приход от абонат (ARPU). Той вече е 6.1 евро, спрямо 5.9 евро през третото тримесечие на 2019 г. Друг интересен показател, който „A1 България“ комуникира, е т.нар. „churn rate”. При него се изразява процента на абонати, които са се отказали от услугите на компанията. Ако преди „A1 България“ поддържаше висок churn от над 2%, то той вече няколко тримесечия е на стабилно ниски нива. През третото тримесечие на 2020 г. спада на 1.1%, като за сравнение – през цялата изминала година той е 1.8%.

АБОНАТИ КЪМ СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

0
млн.
мобилни абоната
0
хил.
интернет абоната
0
хил.
ТВ абоната
0
млн. лева
инвестиции в инфраструктура
0
лева
средно месечен приход от абонат (ARPU)